Overlijden ere-burgemeester Alfred Vansina

Het stadsbestuur van Leuven neemt met droefheid afscheid van de heer Alfred Vansina. Hij was van 1977 tot 1994 de eerste burgemeester van het gefusioneerde Leuven. Ere-burgemeester Alfred Vansina overleed gisteren 3 april op 91-jarige leeftijd.

Inwoners kunnen hun herinneringen aan ere-burgemeester Vansina neerschrijven in een van de twee rouwregisters die de stad opent.

Het exemplaar in het stadskantoor zal getekend worden door het college op vrijdag 6 april om 9.30 uur. Daarna kunnen inwoners het register daar ondertekenen tot 12.30 uur. Dit register kan ook ondertekend worden op maandag 9 april van 9 tot 20 uur, dinsdag 10 april van 9 tot 12.30 uur en woensdag 11 april van 9 tot 16.30 uur.  

In het historisch stadhuis op de Grote Markt zal eveneens een rouwregister liggen dat kan getekend worden van vrijdag 6 april tot en met dinsdag 10 april telkens van 10 tot 18 uur.

De begrafenis vindt plaats donderdag 12 april om 10 uur in zijn geliefde abdijkerk van Vlierbeek.

Het stadsbestuur van Leuven wenst zijn waardering en bedanking uit te drukken voor de jarenlange inzet van Alfred Vansina en betuigt zijn oprechte deelneming aan de familieleden en vrienden, in het bijzonder aan zijn echtgenote, Yvonne Groetaers, en aan collega schepen Dirk Vansina.

Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven