Philipssite krijgt nieuwe inrichting

Leuven wil het park op de Philipssite opnieuw aanleggen. Eerst komt er een tijdelijke heraanleg die de stad samen met de Leuvenaars zal testen en evalueren. Ondertussen werkt de stad in samenspraak met buurtbewoners en gebruikers een masterplan uit voor de definitieve heraanleg.

De stad wil al een tijdje iets met het park doen. De bodemkwaliteit is niet ideaal voor de groei van de huidige fruitbomen en het park voldoet niet aan de noden die er vandaag zijn. Bovendien kreeg de stad van de organisatoren van het WK wielrennen de vraag om de eindmeet aan de Philipssite te leggen. Het WK vindt plaats in september. Daarom besloot de stad om alvast te starten en de renovatie van het park in fases aan te pakken, met eerst het snoeien, herschikken en rooien van een aantal bomen en vervolgens een tijdelijke inrichting vanaf het najaar. Die tijdelijke invulling biedt de stad en de gebruikers de kans om te testen voor een grondige vernieuwing nadien.

Bomen
“Samen met een bomenexpert onderzocht de stad de gezondheid van de bomen op de Philipssite. Van de 75 stuks die er vandaag staan, verkeert een dertigtal in relatief goede gezondheid. Zij zijn sterk genoeg om op een andere locatie verder en beter te groeien. De groendienst zal deze bomen de komende weken snoeien, zodat ze een goede wortel-kruinverhouding krijgen. Nog voor het broedseizoen, dat midden maart start, zullen de bomen verhuizen naar het Jan Vranckxpad in Kessel-lo en het René Verbeeckplein in Wilsele”, zegt schepen van openbaar groen Lalynn Wadera. “De ongeveer tien gezonde bomen aan de binnenzijde van het park blijven gewoon staan. De overige bomen zal de groendienst weghalen omdat deze niet meer gezond zijn en de laatste jaren weinig groei vertonen.”

Tijdelijke herinrichting
"Het park op de Philipssite heeft veel potentie maar op dit moment wordt deze niet benut. We willen de ruimte graag optimaliseren in samenspraak met de buurt", zegt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. "De tijdelijke herinrichting dit najaar, geeft ons de kans om bepaalde elementen te testen voor we definitief heraanleggen. Daarbij zullen alle Leuvenaars hun zeg kunnen doen over wat zij belangrijk vinden. Voor de stad is het alvast belangrijk dat er voldoende groene en open ruimte zal zijn en dat duurzaamheid centraal staat.”

Masterplan
De tijdelijke inrichting is een overgangsfase in afwachting en voorbereiding van het masterplan voor definitieve vernieuwing van de Philipssite en de heraanleg van het park.. . De evaluaties van de tijdelijke opstelling en het gebruik ervan zullen een belangrijk onderdeel zijn bij de opmaak van het masterplan en gebeurt in nauw overleg met buurtbewoners en gebruikers

De stad hoopt dat plan klaar te hebben in de zomer van 2022. In de loop van 2023 kunnen dan de werken starten om het park definitief aan te leggen.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts ingenieur-directeur openbaar domein, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Valerie Philippaerts ingenieur-directeur openbaar domein, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven