Plein aan standbeeld Paep Thoon krijgt nieuwe look

In de tweede helft van april starten de werken voor de herinrichting van het pleintje in de Brusselsestraat aan het standbeeld van Paep Thoon, een Leuvense volksfiguur uit de middeleeuwen. Hiermee pakt de stad een heikel punt voor fietsers aan. Het plein wordt ook vergroend met enkele grote plantenbakken met zitbanken. De heraanleg is tijdelijk. Na de bouw van de Podiumkunstensite zal de volledige Brusselsestraat immers vernieuwd worden.

De Lijn voert haar nieuwe vervoersplan in vanaf 2022 waardoor een aantal bussen een andere route nemen. Dit geeft de kans om dit pleintje aan de Dijle dat omringd is door de Brusselsestraat, Franz Tielemanslaan en Amerikalaan kwaliteitsvol en hedendaags in te richten.

Het pleintje krijgt een make-over. Omdat bomen planten niet kan door het ondergronds stromen van de Dijle komen er grote plantenbakken met ruime zitranden en enkele zitkubes. “Zo combineren we zitruimte met meer groen waardoor de kwaliteit van het plein sterk zal verbeteren. Een deel van de zitbank wordt uitgerust met een rugleuning. Op die manier komen we tegemoet aan een vraag die regelmatig terugkomt, zeker bij wat oudere mensen die graag een rustpunt hebben tijdens hun wandeling door de stad”, vertelt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “Ook de fietsers maken we blij door een aparte oversteekplaats aan te leggen zodat zij niet langer hoeven af te stappen.”

Heikel punt voor fietsers wegwerken
“De huidige inrichting is al vele jaren een doorn in het oog van fietsers. Om naar de Romaanse Poort te gaan moeten fietsers momenteel nog een omweg maken langs de Franz Tielemanslaan en Amerikalaan of afstappen en te voet verder gaan. In de praktijk rijden heel wat fietsers een stuk tegen de richting in of rijden ze over het zebrapad, met gevaarlijke situaties en boetes tot gevolg. Maar dat is binnenkort verleden tijd. Naast het voetpad zullen we immers een fietspad aanleggen, dat afgescheiden is van de rijbaan. Fietsers zullen dan veilig en vlot verder kunnen fietsen, zonder te moeten afstappen of omrijden. Het wordt dus een pak aangenamer en veiliger voor de vele fietsers en voetgangers die er dagelijks passeren”, aldus een opgetogen schepen van mobiliteit David Dessers.

Vernieuwing Benedenstad
De herinrichting van het pleintje aan Paep Thoon past in een programma om de komende jaren veel straten en pleinen in de Benedenstad te vernieuwen. “Hoe deze er zullen uitzien, willen we bepalen door in overleg te gaan met de buurt”, verduidelijkt schepen Dirk Vansina. “Als stad willen we vooral inzetten op meer verkeersveiligheid met toegankelijke en bredere voetpaden. Door meer groen toe te voegen en op bepaalde plaatsen beton te vervangen door planten, verbeteren we de leefkwaliteit en kan het grondwater aangevuld worden. Bovendien zet de Leuvense studiedienst weg- en waterbeheer in op een efficiëntere waterzuivering waarbij regenwater en afvalwater apart wordt afgevoerd. Dit zorgt er ook voor dat onze waterlopen, die we zoveel mogelijk open leggen, zuiverder worden.”

Over enkele jaren start de heraanleg van de Brusselsestraat. Het huidige winkelwandelgedeelte wordt doorgetrokken tot aan de Lei en ingericht als een groene wandelboulevard. De Lei vormt dan een belangrijke voetgangersverbinding tussen park De Bruul, de Vismarkt, de Brusselsestraat en de toekomstige podiumkunstensite. Op die site zal de Dijle opnieuw zichtbaar zijn.

Als alles volgens plan verloopt zijn de werken eind mei gedaan. Meer informatie over het verloop ervan vind je op de website www.leuven.be/paep-thoon.

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Leen Beuckelaers ingenieur weg- en waterbeheer
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Leen Beuckelaers ingenieur weg- en waterbeheer
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven