Reactie stad Leuven op bevestiging onbewoonbaarheid Lolanden door Vlaams minister van wonen

De stad Leuven reageert tevreden dat Vlaams minister van wonen Diependaele het beroep van Camelot Europe tegen de onbewoonbaarverklaring van de sociale woningen in Lolanden verworpen heeft. Hiermee bevestigt de minister wat de stad in oktober al zei, namelijk dat de woningen onbewoonbaar zijn. Daarnaast is de stad tevreden dat de minister de procedure opstart om de erkenning van leegstandsbeheerder Camelot in te trekken. De stad Leuven had hier eerder op aangedrongen.

“We vinden het belangrijk dat iedereen in onze stad in een degelijke, kwaliteitsvolle woning woont. We tolereren niet dat mensen in mensonwaardige omstandigheden wonen. We zijn dan ook bijzonder blij dat de minister de onbewoonbaarverklaring, eerder uitgesproken door de stad, nu bevestigt. We hebben hard aan dit dossier gewerkt en zijn tevreden dat er eindelijk een einde komt aan deze praktijken”, reageert schepen van wonen Lies Corneillie.

De stad Leuven zal nu samen met het OCMW en het Woonanker de bewoners verder ondersteunen, in hun zoektocht naar een tijdelijke woning. De Huurdersbond zal de bewoners juridisch ondersteunen. Samen bereiden ze de herhuisvesting voor die binnen billijke tijd moet gebeuren, en de bewoners zullen hier als eerste zo snel mogelijk over ingelicht worden. 

Contacteer ons
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Jan Frans Diensthoofd Wonen, stad leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Jan Frans Diensthoofd Wonen, stad leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven