Rekening 2022 stad en OCMW Leuven

Ondanks covid, prijsstijgingen en inflatie blijft stadsrekening 2022 gezond

Op maandag 24 april legt het Leuvense schepencollege de stadsrekening 2022 aan de gemeenteraad voor. Het is de vierde rekening van de huidige bestuursperiode en de derde maal dat de cijfers van stad en OCMW worden geïntegreerd in één stadsrekening. “We investeerden vooral in veiligheid, aankoop van terreinen en gebouwen, wegenwerken en onroerend erfgoed”, aldus schepen van financiën Carl Devlies.

“Na de covidcrisis van 2020/2021 – die gepaard ging met meer uitgaven en minder ontvangsten – kampten we tijdens het jaar 2022 met stijgende energieprijzen door de oorlog in Oekraïne en verschillende indexaanpassingen van de lonen. De indexatie van de inkomsten volgt met een vertraging van één à twee jaar, hetgeen voor steden en gemeenten een uitdagende situatie creëerde in 2022. Desondanks kan het Leuvense schepencollege nog altijd een gunstig rekeningresultaat voorleggen. Er is een overschot van 17,3 miljoen euro in de exploitatie en een autofinancieringsmarge van 12,8 miljoen euro. Het budgettair resultaat van het boekjaar 2022, waarbij ook de opbrengsten van leningen als inkomsten worden opgenomen, beloopt -17,7 miljoen euro. Het beschikbare budgettaire resultaat, waarin de verrekening gebeurt met de voorgaande jaren, beloopt -2,5 miljoen euro. De investeringen in het jaar 2022 beliepen 51,9 miljoen euro. Op 31 december 2022 stond er een bedrag van 16,9 miljoen euro op de stadsrekening”, gaat schepen Devlies verder.

Veiligheid, gebouwen en wegenwerken
De analyse van deze cijfers toont dat veiligheid een belangrijke investeringspost is (6 miljoen euro). De politie verbouwde de interventiezone van het politiehuis, verbeterde het informatica-netwerk, verving kogelwerende vesten en kocht bodycams aan. De brandweer investeerde voornamelijk in de aankoop van een tankwagen, een ziekenwagen en twee commandowagens.

Er ging traditioneel ook veel aandacht naar de aankoop en renovatie van terreinen en gebouwen (7,4 miljoen euro). Hieronder valt onder meer de aankoop van de DOMO-site, die ruimte creëert voor meer culturele activiteiten, maar ook de investering in doorgangswoningen voor mensen in nood.

De top-10 was voor wegen- en rioleringswerken, trottoirs en asfaltslijtlagen goed voor 7,2 miljoen euro. Op basis van de totaliteit van de investeringen werd in 2022 zelfs 14 miljoen euro geïnvesteerd in wegen, fietspaden, voetpaden en rioleringen. Hier bovenop werd er een bedrag van 1 miljoen euro besteed aan de aanleg van speelterreinen.

We investeerden 5 miljoen euro in de renovatie en de herbestemming van ons historisch patrimonium. Het historisch stadhuis, de Abdij van Park en het Handbooghof waren de belangrijkste projecten.

1,7 miljoen euro werd besteed aan investeringen van Zorg Leuven. De woonzorgcentra Edouard Remy en Booghuys, het kinderdagverblijf Dorémy en de Villa Clementina werden verder afgewerkt. Op de site Lolanden bouwde men een nieuw kinderdagverblijf.

Samen met de KU Leuven en de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV kocht de stad de site CommScope aan. Er werd 1,4 miljoen euro kapitaal ingebracht in de projectvennootschap.

Lage schuldgraad en lage financieringskost
De stad investeerde in 2022 voor 51,9 miljoen euro en financierde 15,5 miljoen euro daarvan met leningen op een termijn van 30 jaar met een vaste rentevoet van 0,9%.

De investeringsschuld ten laste van stad en OCMW beloopt op het einde van het jaar 128,3 miljoen euro, of 1.248 euro per inwoner, dit terwijl de schuld in de periode 2000-2010 nog piekte op 187 miljoen euro, of meer dan 1.900 euro per inwoner. Boven op de daling van de schuld in absolute cijfers dient ook de muntontwaarding in rekening gebracht te worden, waardoor het resultaat nog verbetert. Het aandeel dat de stad aan rente betaalt, bedroeg vorig jaar 2,5 miljoen euro, hetgeen overeenkomt met nauwelijks 1% van de uitgaven.

Ten opzichte van de Belgische overheidsschulden die in stijgende lijn gaan, neemt de Leuvense schuld het afgelopen decennium af, tot onder 50% van de jaarlijkse ontvangsten. De verhouding tot de jaarlijkse ontvangsten is het criterium dat internationaal gebruikt wordt. Het streefdoel is hier om onder de 100% te blijven.

Positieve autofinancieringsmarge
De autofinancieringsmarge, of het bedrag dat na volledige afrekening van alle cijfers van 2022 overblijft voor de financiering van toekomstige projecten, beloopt 12,8 miljoen euro. Dit bedrag geeft ruimte om in de komende jaren onze investeringen te financieren en andere bijkomende noden en crisissituaties op te vangen.

Belastingtarieven
De belastingtarieven blijven ook in 2023 gehandhaafd. De Leuvense aanvullende personenbelasting lag net zoals vorig jaar 10% lager dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden, de onroerende voorheffing situeert zich 3,2% lager, waar dat vorig jaar 1,7% was.

TABEL 1A - Investeringensuitgaven 2022 boven 100.000 euro.pdf

PDF - 119 Kb

GRAFIEK 1B - Top 10 investeringensuitgaven 2022 verdeeld per sector.pdf

PDF - 148 Kb

GRAFIEK 2 - Schuld ten laste van de stad en OCMW 2000-2021.pdf

PDF - 78 Kb

GRAFIEK 3 - Staatsschuld vs stadsschuld 2012-2022.pdf

PDF - 117 Kb

GRAFIEK 4 - Schuld stad en OCMW ten opzichte van de ontvangsten 2000-2022.pdf

PDF - 98 Kb

TABEL 5 - Belastingtarieven centrumsteden 2023.pdf

PDF - 109 Kb

 

 

 

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]