Relanceplan handel en horeca stad Leuven

Leuven stelt vandaag het relanceplan voor de handel-, horeca- en dienstensector voor. Door verplichte sluitingen, een beperking van het aantal klanten, een verminderde omzet en bijkomende kosten hebben de sectoren het moeilijk. Stad Leuven neemt daarom extra maatregelen om de getroffen sectoren optimaal te ondersteunen. “Dit ambitieuze relanceplan steunt onze ondernemers om hun zaak toekomstbestendig te maken”, zegt schepen van handel Johan Geleyns: “We investeren minstens 2 miljoen euro en focussen op beleving, digitalisering, mentaal welzijn en coaching.”

Een langverwachte heropening van de horeca (437.000 euro)
De zwaar getroffen horecasector krijgt een daadkrachtig plan met maatregelen op korte en op lange termijn. Allereerst bereidt Leuven zich voor op de langverwachte heropening. De stad ondersteunt sectororganisaties financieel bij de uitwerking van acties en promomateriaal rond de heropening en met een opstartcampagne worden bezoekers en Leuvenaars aangemoedigd om de horeca weer op te zoeken. Leuven sensibiliseert hen ook om dat op een coronaveilige manier te doen. Om bezoekersstromen in goede banen te leiden, worden daarom sfeerbeheerders ingezet die samen met de politie de start in veilige banen zullen leiden.

“Vooral de eerste twee weken zullen cruciaal zijn”, zegt schepen van handel Johan Geleyns. “Daarom is het belangrijk dat we nu met zijn allen verantwoord en veilig genieten van een horecabezoek. We bieden ook aan het horecapersoneel gratis een training ‘coronaveilige horeca’ aan om het veiligheidsgevoel bij zowel het personeel als de klanten te versterken.” In samenspraak met de sector geeft de stad ook een symbolisch schouderklopje: samen met de horeca-uitbaters heft Leuven een verantwoord glas op de langverwachte heropening.

“Onderschat de boost van dit belangrijke overgangsmoment naar een heropening niet”, zegt Johan Geleyns. “We voelen allemaal de euforie van de nakende heropening, en tegelijk moeten we ook nog met zijn allen waken over een veilige heropstart. Het voorbije jaar bleek hoe zeer we de horeca missen, ook als draaischijf van de beleving in onze stad, en we willen daarom graag, samen met hen, er ene op te drinken. Deze schenking is gekoppeld aan de training verantwoord schenken in Health House.”

De stad zal bovendien flexibel zijn met venstertijden om de nodige leveringen aan horecazaken vlot te laten verlopen. De voorbereiding van de heropstart is immers een erg omvangrijke logistieke operatie. Ook de eerder genomen steunmaatregel voor terrashouders, waarbij de toelating voor uitgebreide terrassen verlengd wordt, loopt nog gans 2021.

“Dit relanceplan moet de getroffen horeca-uitbaters stimuleren om samen van Leuven terug de echte horecastad te maken zoals we ze kennen en die we het voorbije jaar hard gemist hebben. Het is belangrijk dat we ondernemers ondernemend laten zijn en hen vooral zelf aan het roer laten staan”, zegt Johan Geleyns nog.

Duurzaam ondernemen in toekomstbestendige sectoren (821.000 euro)
Stad Leuven zet onder andere stevig in op de weerbaarheid van horeca-ondernemers: “Sinds het begin van de coronacrisis zijn we met hen in overleg. We organiseerden ook belrondes om te vragen hoe het met hen ging en of ze alle steunmaatregelen van de verschillende overheden kenden. We weten door die belrondes dat sommigen van hen het echt heel moeilijk hadden het afgelopen jaar. Daarom maken we voor deze sector het broodnodige budget vrij om iedereen aan boord proberen te houden”, zegt Johan Geleyns.

Zo is er het aanbod van psychologische ondersteuning voor handelaars- en horeca-uitbaters die het, door de impact van de coronacrisis en van de sluitingen, mentaal moeilijk hebben. En dit jaar én komend jaar steunt Leuven ondernemers die coaching willen volgen om een bedrijfsdoorstart te maken. Het gaat om coaching waarin ze kritisch en toekomstgericht naar hun bedrijfsvoering kijken om eventueel hun onderneming te heroriënteren.

Eerder keurde de stad ook al een drieledig steuntoelagereglement goed voor alle handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners om hun onderneming toekomstbestendig te maken. Wie investeert in slimme digitale toepassingen kan die kosten zo recupereren, als ze gemaakt zijn sinds 16 maart 2020. Ook betaalt de stad kosten terug voor opleidingen of workshops die ondernemers volgen. Handelaars die een ondernemerscollectief oprichten, kunnen bovendien kosten voor activiteiten terugbetaald krijgen  en daarbovenop wordt ingezet op extra budget voor themagerichte, individuele coaching voor ondernemers.

Bovendien moedigt Leuven de horecasector aan om milieubewust te ondernemen. Ook dat is deel van toekomstbestendig of duurzaam ondernemen, licht Geleyns toe: “Wanneer de terrassen open zijn, maar het weer minder aangenaam is, zullen veel eigenaars bijvoorbeeld terrasverwarming willen voorzien. Als stadsbestuur zijn we ambitieus over klimaat en duurzaamheid, en steunen we wie kiest voor milieubewuste technieken.” De stad zal daarom horeca-uitbaters ondersteunen die kiezen voor milieuvriendelijke terrasverwarming en ook wie nu al investeert in herbruikbare, inwisselbare koffiebekers, krijgt een financieel duwtje in de rug.

Bruisende winkelstad vol beleving (926.000 euro)
Voor haar lokale handel investeert stad Leuven in projecten ten voordele van de lokale handelaars. Zo gaat binnenkort de voorbereiding van start voor het stadsdistributieproject ‘Leuven.Levert’, als onderdeel van het overkoepelende ‘Wij.Leveren’. Samen met zes buurgemeenten ondersteunt Leuven dit project met een cofinanciering van 100.000 euro. Dankzij Vlaamse en Europese subsidies wordt ‘Wij.Leveren’ een state-of-the-art, digitaal platform voor handelaars die pakjes willen verzenden naar hun klanten. Het geeft hen de kans om nog sneller online te schakelen, zegt Johan Geleyns: “Het platform berekent de snelste en meest lokale vervoerswijze en houdt rekening met milieuvriendelijke opties zoals fietskoeriers. Het vermijdt zo dat tientallen voertuigen op verschillende momenten naar dezelfde bestemming rijden. Zo verankeren we moderne stadslogistiek in ons lokaal handelsbeleid.”

Leuven brengt ook weer volop beleving in de winkelstraten. Zo herneemt de stad onder meer haar campagne ‘Beleef het in Leuven’ om Leuven als winkelstad te promoten en leeft de stad toe naar evenementen zoals het WK wielrennen, wat ook de lokale handel en horeca een enorme boost zal geven. “We hechten als centrumstad enorm belang aan een bloeiende handel, en ik weet dat onze handelaars staan te popelen om opnieuw beleving in te winkelstraten te zien”, zegt Johan Geleyns. “We moeten de mensen na het voorbije jaar opnieuw welkom heten in onze bruisende stad, waar weer van alles te beleven zal zijn.”

De stad wil ook nog nauwer samenwerken met de sectoren om de noden in kaart te brengen en te komen tot gedragen oplossingen. Met de oprichting van klankbordgroep ‘de raad van 100’ maakt Leuven nog meer ruimte voor de stem van de lokale handelaar. In de raad zullen honderd ondernemers uit Leuven en uit de deelgemeenten de stem van elke handelaar vertegenwoordigen. Zo worden nog meer stemmen gehoord, zegt Johan Geleyns: “We gaan al regelmatig in overleg met de sector. Zo stemmen we beleidsbeslissingen nog gerichter af op de noden van handelaars, dienstverleners en horeca-uitbaters.”

Een deel van het budget gaat ook expliciet naar handelswijken buiten het kernwinkelgebied. Na het succes van de samenwerking tussen stad Leuven en handelaarsvereniging Liefst Leuven verenigden ook de handelaars in Wilsele-Putkapel zich in ‘Wilsele Handelt en Onderneemt’ (WHO). Geïnspireerd door dat succes ondersteunt de stad andere handelaars om zich ook te verenigen. De eerste gesprekken liepen al met handelswijken Kessel-Lo en beneden-Brusselsestraat.

En ook in 2021 blijft Leuven een bereikbare en aangename winkelstad, want naast toegang tot vele rand- en centrumparkings in Leuven, trakteert Leuven ook dit jaar weer 4 uur gratis parkeren in stadsparking Vaartkom vanaf 1 mei. De parking is eenvoudig te bereiken via het Artoisplein of via het Engels plein. Dan rijdt bovendien opnieuw een gratis elektrische shuttlebus heen en weer tussen de parking en het stadscentrum. Met het winkelbiljet of het ‘P+bus’-ticket van De Lijn bereiken bezoekers die met de auto komen gemakkelijk de winkelstraten. 

Tot slot werd net als in 2020 eerder dit jaar al beslist om ook dit jaar geen terrastaks te innen. Daarbovenop besliste de stad om de promotaks pas in de herfst van dit jaar te innen. Met het betalingsuitstel geeft Leuven haar handelaars de ademruimte om zich eerst te richten op dringendere kosten. Verder worden dit jaar ook enkele belastingen geschrapt of opgeschort. Zo schort de stad onder meer de jaarlijkse taks voor nachtwinkels en voor standplaatstaxi’s op.

Objectieve gegevens voor berekend beleid (92.000 euro)
Naast gesprekken met de sectoren maakt stad Leuven gebruik van objectieve metingen. Zo gebruikt Leuven het kwantitatieve informatieplatform Graydon, want de stad nam licenties op verschillende datastromen. Zo kan het beleid beroep doen op een doorlopende stroom van actuele economische gegevens. Leuven investeerde na de eerste lockdown al proactief in een impactanalysestudie van Graydon, om de grootte en de aard van de noden bij bedrijven en ondernemers in te schatten en de nodige steunmaatregelen uit te werken.

Bovendien werkt de stad ook al samen met telecomoperator Proximus. De stad gebruikt geanonimiseerde cijfers over herkomst en bestedingsbedrag van consumenten, om gefundeerde beleidsbeslissingen te nemen en handelaars te ondersteunen bij de organisatie van klantgerichte acties. De samenwerking sluit aan bij het ambitieuze project ‘data-gestuurde winkelgebieden’, waarin consumentengedrag geanonimiseerd wordt toegevoegd in een database, die handelaars moet helpen hun bedrijfsvoering beter af te stemmen op de noden van de klant.

Contacteer ons
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven