Restanten eerste stenen stadsomwalling blootgelegd

Dinsdag werden tijdens graafwerken op het Herbert Hooverplein restanten ontdekt van een natuurstenen muur. Verder onderzoek moet uitmaken of het gaat om de eerste stadsomwalling, die eind 18e eeuw werd gesloopt, en over welk deel ervan.

“We wisten dat, waar nu het Herbert Hooverplein is, een eerste stenen stadsomwalling met een aarden wal, een gracht, een ringmuur, een kerk en een stadspoort gestaan heeft. Maar we wisten niet waar precies en natuurlijk ook niet of we er iets van zouden terugvinden. Nu we restanten vonden, kan archeologisch onderzoek ons meer vertellen over de geschiedenis van de stad en zijn eerste stenen omwalling. Omdat onze stadsarcheoloog aanwezig is bij de werken, kan het onderzoek naar dit erfgoed tegelijkertijd met de werken”, vertelt schepen Dirk Vansina.

Geen vertraging
“Omwille van het historisch en archeologisch belang van de site kozen we ervoor om de graafwerken van bij de start archeologisch te laten begeleiden en werden archeologische werken meteen mee ingepland. De heraanleg van het plein loopt dus geen vertraging op. Het einde van de werken is nog steeds voorzien in augustus”, vult schepen Dirk Robeets aan.

Muur of poort
De eerste stenen stadsomwalling van Leuven stond op een aarden wal met daarvoor een brede gracht. Deze wal is deels nog zichtbaar in het stadspark. In 1786 werd de stadmuur gesloopt en in 1785 en 1806 werd de stadsgracht gedempt en werden de terreinen genivelleerd. Stadsarcheoloog Lisa Van Ransbeeck verwacht daarom geen stenen resten van de ringmuur zelf, maar wel funderingen van de stadspoort en resten van de gedempte walgracht. Het onderzoek loopt.

 

Contacteer ons
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, stad Leuven
Lisa Van Ransbeeck stadsarcheoloog, stad Leuven
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, stad Leuven
Lisa Van Ransbeeck stadsarcheoloog, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven