Shop-and-goplaatsen van 30 minuten naar 45 minuten parkeren

Leuven telt een honderdtal shop-and-goplaatsen, waar je gratis kan parkeren om een snelle boodschap te doen. “Na overleg met, en op voorstel van, handelaarsvereniging Liefst Leuven verhogen we de maximale parkeertijd van 30 minuten naar 45 minuten”, zeggen schepenen Erik Vanderheiden, Dirk Robbeets en Carl Devlies.

Eind december ging het college van burgemeester en schepenen akkoord met de verlenging van de parkeertijd voor de shop-and-goplaatsen. De gemeenteraad beslist op de gemeenteraad van januari over de aanpassing in het reglement. “Eens goedgekeurd worden de verkeersborden en de parkeersensoren aangepast en kan iedereen er 45 minuten gratis parkeren”, aldus de schepenen.

Het college besliste ook om drie extra shop-and-goplaatsen aan te leggen in de Tiensestraat, net voor de Tiensepoort.

 

Contacteer ons
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, Stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Erik Vanderheiden schepen van communicatie, sport, handel en landbouw, Stad Leuven
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, Stad Leuven
Carl Devlies schepen van financiën en ruimtelijke ordening, Stad Leuven
Erik Vanderheiden schepen van communicatie, sport, handel en landbouw, Stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven