Slotzitting scholierenparlement KRAS in Leuven

In gesprek met de stemmen van morgen

‘Jonge stemmen aan het woord laten en ruimte voor constructieve dialoog creëren’, dat is waar de stad Leuven op inzet met de lokale slotzitting van KRAS, het scholierenparlement. Deze namiddag gingen scholieren uit drie Leuvense scholen in gesprek met vertegenwoordigers van lokale partijen. Onder andere schepen van jeugd Dirk Vansina en schepen van onderwijs Lalynn Wadera gingen het debat met de jongeren aan. Het debat ging dit jaar over conflict en polariserende thema’s die vandaag leven bij de jongeren. Het zorgde voor interessante discussies en heel wat nieuwe ideeën.

Jongeren uit het vijfde en zesde middelbaar uit het Sint-Pieterscollege, het Heilig Hartinstituut Heverlee en het Paridaens Instituut verdiepen zich al sinds september in het thema ‘conflict’. Via rollenspelen maakten ze kennis met polariserende thema’s die over heel de wereld én in Leuven voor verdeeldheid zorgen. Met de hulp van experten bedachten de jongeren concrete oplossingen. Vandaag stelden ze die ideeën voor op de lokale slotzitting van KRAS in Tweebronnen.

De politie en ik: door dun en dik met onze jongerenflik
Een thema dat al snel naar boven kwam in de voorbereidende sessies, is de relatie tussen politie en jongeren. De jongeren gaven aan dat naar de politie gaan een grote stap is. Na enkele verkennende gesprekken met de politie en met de stad, verdedigden ze het idee om een jongerenflik aan te stellen in Leuven: iemand die verbinding heeft met de leefwereld van jongeren en op een laagdrempelige manier met hen kan communiceren.

Een veilig station: van straat tot perron
Een ander thema dat naar boven kwam, is de veiligheid in de buurt van de stationsomgeving. Vooral de verkeerssituatie op en rond het Martelarenplein baart de jongeren zorgen, maar ook van de veel voorkomende fietsendiefstallen liggen ze wakker. Ze pleiten voor een duidelijkere scheiding van zwakke weggebruikers en bussen.

Vrije tijd = blije tijd
Jongeren willen ook meer ruimte om zichzelf te zijn. Zo vragen ze bijvoorbeeld om een open gym die op specifieke tijdsstippen enkel voor jongeren toegankelijk is, zodat de drempel om deel te nemen veel kleiner wordt. Ook zijn ze vragende partij voormeer overdekte locaties waar ze met vrienden kunnen samenkomen. Jongeren hebben vaak niet de middelen om op café te gaan en hebben nog geen eigen plek waar ze vrienden kunnen uitnodigen. De nood aan veilige, aangename plaatsen waar ze zichzelf kunnen zijn blijft dus groot.

VELO DEEL-O
Ook het thema mobiliteit is een hot topic. De jongeren zijn vragende partij voor een betaalbaar deelfietsensysteem doorheen de stad. Het zou een toegankelijke manier bieden aan jongeren om zich vlot door Leuven te verplaatsen én het is ook een oplossing voor de vaak overvolle fietsenstallingen.

Pittige discussies
De voorstellen van de jongeren zorgden voor een interessant debat.

"Ik heb het gevoel dat jongeren echt gehoord worden en dat er echt in dialoog gegaan kan worden." Katrien (16)

Voor de scholieren is het traject trouwens nog niet afgelopen: op 26 april trekken ze naar Brussel, waar ze de Senaat, de Kamer en het Vlaams Parlement zullen inpalmen met hun ideeën en voorstellen.

 

KRAS wordt jaarlijks georganiseerd door jeugddienst Globelink en ondersteund door de stad Leuven. Scholen die volgend schooljaar ook willen deelnemen, kunnen contact opnemen met [email protected].

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]