Speuren naar Romeins en middeleeuws Leuven op Burenberg

In het binnengebied tussen de Brusselsestraat, de Goudsbloemstraat, de Kaboutermansstraat en de Muurkruidstraat is er sinds kort heel wat werfactiviteit. Daar plant projectontwikkelaar ION een nieuwe stadswijk, genaamd Burenberg. “Naast het grote nieuwbouwproject krijgt ook erfgoed een nieuwe invulling. Zo vormt het klooster van de Broeders van Liefde samen met de voormalige drukkerij Acco en enkele andere eigendommen de basis voor dit stadsontwikkelingsproject. Maar eerst moet er een archeologisch onderzoek plaatsvinden”, legt schepen van ruimtelijk beleid en onroerend erfgoed Carl Devlies uit.

Diep in de Benedenstad krijgt de oude Accosite een nieuwe en duurzame invulling met verschillende soorten woningen, kantoren, een publiek park, nieuwe stap-en trapverbindingen en diverse zorgfuncties. Maar vooraleer de eerste steen van deze nieuwe wijk Burenberg gelegd kan worden, dient er een archeologisch onderzoek plaats te vinden. Voorafgaand proefsleuvenonderzoek toonde immers aan dat er – ondanks de grote verstoringen door de bouw van de Accosite in 1960 – nog een rijk bodemarchief op de site aanwezig is.

Grote tuinen
De opgravingen startten midden januari en werden uitgevoerd door archeologisch studiebureau BAAC. Tot nu leverden ze al heel wat interessants op. Zo werden er sporen en muurwerk ontdekt die in verband kunnen gebracht worden met oudere (burger)bebouwing langs de Brusselsestraat. Opmerkelijk is dat deze woningen over grote tuinen beschikten die als hoveniersgrond in gebruik waren. Op opgehoogde bedden teelden de stadsbewoners hier hun groenten en fruit. Ook op de percelen langs de Goudbloemstraat werden zogenaamde achtererven opgegraven. In de onderzochte kuilen werd onder andere een leren schoen teruggevonden.

Kleine huisjes
Volgens cartografische en historische bronnen was er in het midden van de 16e eeuw al historische bebouwing aanwezig op de hoek van de Goudsbloemstraat en de Kaboutermansstraat. In het midden van de 17e eeuw werd op deze plaats een godshuis ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën opgericht. Het bestond uit verschillende kleine huisjes. Ook werd er een bakstenen waterput opgegraven.

Leerrijke afvalkuilen
Nog interessanter wordt het aan de andere kant van het studiegebied, langs de residentie Camilo Torres. Daar werd een (eerste?) plattegrond opgegraven van een groot gebouw in hout of leembouw. Het aardewerk uit de paalkuilen duidt op een (voorlopige) datering rond de 13e eeuw. Deze vondst is veelbelovend omdat kennis rond de eerste ontwikkelingsfases van dit stadsdeel aan ‘Den Blauwen Hoek’ volledig ontbreekt. “We hopen dan ook dat de opgravingen de komende maanden nog meer van dergelijke plattegronden blootleggen, liefst samen met afvalkuilen. Die stellen archeologen in staat om het leven van de Leuvenaar eeuwen geleden te reconstrueren, en een tot nu toe ongekend verhaal van de Leuvense stadsontwikkeling te vertellen. De opgraving wordt daarom met veel interesse gevolgd. Als onroerenderfgoedgemeente is het een van onze kerntaken om dit archeologisch erfgoed in kaart te brengen en de bevolking hierover in te lichten”, verduidelijkt schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies.

Meer informatie
Wil je de opgravingen op de voet volgen? Check dan de werfpanelen van ION langs de Kaboutermansstraat voor een tussentijds verslag van de opgravingen. De resultaten worden later gepubliceerd op https://www.facebook.com/ErfgoedcelLeuven.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]