Sport scoort in Leuven

Midden juni maakte Vlaanderen de resultaten van de stadsmonitor bekend. Uit deze bevraging van de Vlaamse overheid naar de tevredenheid van inwoners blijkt dat Leuven ook voor sport een heel goed rapport krijgt. Vorig jaar nam Leuven de titel ‘Europese Sportstad 2021’ in ontvangst. “Het goede cijfer in de stadsmonitor zet onze titel van sportstad extra kracht bij”, zegt schepen van sport Johan Geleyns.

“Van alle centrumsteden scoort Leuven het beste van allemaal voor sport”, zegt een trotste schepen Johan Geleyns. “Leuvenaars zijn de meest sportieve inwoners van Vlaanderen, en ze zijn bovendien erg tevreden over de nabijheid en kwaliteit van hun sportinfrastructuur. Omdat we onze sportactoren, onder meer via de sportraad, regelmatig bevragen, kunnen we gericht blijven investeren.”

Na de stadsmonitor van 2017 zette stad Leuven extra in op sport- en recreatievoorzieningen op het openbaar domein, onder andere met de projectoproep ‘Leuven, een vitale stad’. Daaruit kwamen verschillende initiatieven om de openbare ruimte beweegvriendelijker in te richten. Denk maar aan het beweeglint met beweegbanken, de open gym onder de brug van de E314 in Wilsele of het barpark aan sportoase Philipssite.

Leuvenaars sporten meer
Dat de investeringen lonen, blijkt uit de cijfers. Vandaag is 87 % van de inwoners van Leuven tevreden over de kwaliteit van de sportfaciliteiten. Bij de centrumsteden is dit gemiddeld 77 %. 75 % van de Leuvenaars vindt verder dat er voldoende sportvoorzieningen in de stad beschikbaar zijn. Het gemiddelde van de centrumsteden is hier amper 64 %. Zeer goede cijfers voor Leuven dus.

Twee op drie Leuvenaars (66 %) geeft ook aan dat ze minstens wekelijks aan sport doen. “Een verschil van meer dan tien procent in vergelijking met 2017, toen ook al 54 procent wekelijks sportte,” vergelijkt schepen Geleyns. “Dat is een indrukwekkende stijging van een, ook toen al, bijzonder cijfer. We hebben daarnaast ook de meeste sportaccommodaties per inwoner van alle Vlaamse steden. Wij investeerden bovendien tijdig in bijkomende sportinfrastructuur, zodat we de stijgende vraag kunnen opvangen, die gepaard gaat met de toegenomen sportbeoefening.”

Meer dan de helft van de Leuvenaars sport in Leuven zelf (55 %), ruim een derde sport (ook) buiten Leuven (41 %). Zwemmen blijft erg populair. Een kleine 40 % van de Leuvenaars gaf aan te gaan zwemmen in eigen stad, 23 % doet dat (ook) in een andere gemeente. “In een jaar waarin veel voorzieningen deels gesloten waren en waarin veiligheidsmaatregelen de drempel om te sporten aanzienlijk verhoogden, is dat een bijzonder resultaat. Het toont dat onze inwoners echt engagement hebben om te bewegen en te sporten, en daar mogen Leuvenaars fier op zijn.”

We zien de positieve cijfers ook terug bij de Leuvense sportclubs. Waar in de andere centrumsteden 17% lid is van een sportvereniging, is dit in Leuven 20%.

Mentaal welzijn in een moeilijk jaar
“We mogen de impact van het afgelopen crisisjaar niet onderschatten”, besluit Geleyns. “2020 was een moeilijk jaar voor velen. Dat we toch massaal bleven sporten verdient echt een pluim. De betrokkenheid van de Leuvense sportclubs speelde hierin een grote rol. Net als de sportraad die zorgde voor een vlot en regelmatig overleg met de clubs. Maar het is uiteindelijk de verdienste van onze inwoners dat we deze goede resultaten behaalden op sportgebied. Als stad geven we ons 100% om sporten nabij, kwaliteitsvol en aantrekkelijk te maken, maar het sporten en bewegen, dat doen de Leuvenaars zelf. Hun engagement maakt het verschil.”

Contacteer ons
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven