Sport Vlaanderen en stad Leuven brengen publiek sport- en beweeggedrag in kaart via slimme technologie

Sport Vlaanderen en de stad Leuven lanceren vandaag ‘Smart Sporting Cities’, een proefproject om het sport- en beweeggedrag van de Leuvenaars in de publieke ruimte met slimme technologie in kaart te brengen. Met deze data willen Sport Vlaanderen en de stad Leuven inzichten verzamelen over de groeiende groep ongebonden sporters (sporters die buiten clubverband sporten), om het beleid errond te versterken en zo nog meer inwoners te kunnen aanzetten tot sporten en bewegen. Het project, dat gerealiseerd werd met ondersteuning van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO), wordt gelanceerd in twee proeftuinen in Leuven.

Lokaal sportbeleid versterken
Door de coronamaatregelen en de sluiting van sportinfrastructuur en sportorganisaties in het bijzonder hebben we het afgelopen jaar meer dan ooit de publieke ruimte ontdekt om te sporten en te bewegen.  Zeker volwassenen sporten en bewegen steeds meer in losse verbanden (bv. met het gezin, met vrienden of met collega’s). Naar deze groeiende groep ongebonden sporters (dus niet in clubverband) is tot op heden nog niet veel onderzoek gebeurd.

Zowel Sport Vlaanderen als lokale besturen willen in functie van hun sportpromotiebeleid nu meer inzichten ontwikkelen over sportgedrag in de publieke ruimte. Ondersteund door het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) bundelden Sport Vlaanderen en de stad Leuven vanaf 2019 de krachten in het proefproject ‘Smart Sporting Cities’, om via slimme technologie sport- en beweeggedrag in de publieke ruimte te monitoren.

“Met onder meer slimme technologie kunnen we ons sportbeleid nog meer inspireren om effectiever in te spelen op opportuniteiten”, zegt Vlaams minister van Sport Ben Weyts. “Niet iedereen aardt in een sportclub. Ons sportaanbod moeten we daarom voor elke Vlaming, ook voor de ongebonden sporter, optimaal kunnen matchen aan hun sportnoden en- wensen.”

Inzet van slimme technologie
Om de Internet-of-Things-technologieën in een reële setting te testen werden er in Leuven twee proeftuinen gedefinieerd: het Bruulpark en de Philipssite. Op beide locaties willen Sport Vlaanderen en de stad Leuven de komende drie jaar (2021-2024) via slimme camera’s ontdekken hoeveel mensen er sporten, hoe vaak, wanneer, en welke beweegactiviteiten ze er beoefenen.

In de eerste proeftuin in het Park den Bruul wordt specifiek de sportinfrastructuur van het park gemonitord. Het groene park in het centrum van Leuven heeft een multifunctioneel grasveld, een voetbalkooi en een sportmuur waar tennis en urban fitness kan plaatsvinden. De technologie krijgt er een vaste plaats tot de zomer van 2024 om het sportgedrag permanent te monitoren. “Het smart sporting cities project illustreert het potentieel en de meerwaarde van technologische innovatie voor de samenleving. Met behulp van Internet of Things (IoT) toepassingen wordt de sportieve activiteit in een bepaald gebied in kaart gebracht. Die inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden om de aanwezige sportinfrastructuur te verbeteren en het beleid te informeren, om het de sporter zo aangenaam mogelijk te maken én meer mensen aan het sporten te krijgen. Met het Project Innovatieve Overheidsopdrachten zetten we dan ook graag onze schouders hier mee onder.” stelt Vlaams Minister van Innovatie Hilde Crevits.

De tweede proeftuin bevindt zich op de Philipssite aan de Leuvense ring. Vanaf 1 oktober 2021 (na het WK wielrennen) zullen daar mobiele technologieën getest worden. Deze mobiele toepassingen moeten het mogelijk maken de meetapparatuur na een bepaalde periode te verplaatsen naar andere sites. Deze toepassingen zijn dankzij een zonnepaneel en een 4G/5G verbinding onafhankelijk van bestaande stroom- en datavoorzieningen in de publieke ruimte. Op de Philipssite wordt gefocust op het multifunctionele grasveld en het barpark tussen het sportcentrum Sportoase en de Leuvense ring.

De stad Leuven is als Europese sportstad en Europese Hoofdstad van Innovatie de ideale partner voor dit project. De kennis en ervaring van de sportdienst en de aanwezige expertise op het vlak van smart city van de stad Leuven van de stad Leuven werden geïntegreerd om zo de leerkansen op lokaal niveau te maximaliseren.

66% van de Leuvenaars sport wekelijks. Bij ongeveer 50% van de Leuvenaars is dat zelfs zonder lid te zijn van een sportclub. We zijn ervan overtuigd dat dit onder meer te danken is aan onze inspanningen om de publieke ruimte beweegvriendelijk aan te leggen met onder andere beweegbanken en publieke fitnesstoestellen. Dit proefproject zal ons inzichten geven om nog beter te weten waar nog verbeteringen mogelijk zijn. Zo maken we Leuven nog beweegvriendelijker!” zegt Leuvens schepen van sport Johan Geleyns.

Betrouwbare data zonder persoonsgegevens
De opdracht ‘Smart Sporting Cities’ werd gegund aan Cronos Public Services.  Zij plaatsten in de twee proeftuinen verschillende camera’s, maximaal rekening houdend met de dataveiligheid en de bescherming van persoonsgegevens. Omdat er gebruik gemaakt wordt van innovatieve edge computing hardware, kan alle verwerking van de camerabeelden namelijk met behulp van artificiële intelligentie op het apparaat zelf gebeuren en niet op een centrale server. Dit wil zeggen dat geen enkel beeld de camera verlaat en enkel algemene statistieken die niet gebonden zijn aan persoonsgegevens, zoals ‘type sportactiviteit’ of ‘tijdsduur van het bezoek aan de proeftuin’ opgeslagen worden. Dit heeft als extra voordeel dat de bandbreedte die nodig is om het systeem te laten werken, beperkt blijft. Sport Vlaanderen en stad Leuven voerden samen ook een gegevensbeschermingseffectenbeoordeling uit om de datarisico’s op te lijsten en de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen. 

Met ‘Smart Sporting Cities’ willen Sport Vlaanderen en de stad Leuven een voortrekkersrol spelen om nieuwe en innoverende technologieën te testen op hun meerwaarde voor het Vlaamse en lokale sportbeleid. Alle partners in dit project gaan samen het engagement aan om een kennistraject te ontwikkelen zodat ook andere organisaties, steden en gemeenten de opportuniteiten van deze technologie inzichtelijk aangeboden krijgen. Een eerste publiek inspiratiemoment zal plaatsvinden tijdens het Sportinnovatiecongres van Sport Vlaanderen op 21 oktober 2021 in Sport Vlaanderen Gent.

Meer informatie over dit project vind je op www.smartsportingcities.be.

Over de stad Leuven
Leuven zet sterk in op innovatie. Door te vernieuwen in samenwerking met vele partners werkt de stad aan een betere toekomst, voor en met iedereen. Dat gaat verder dan technologie: Leuven ziet structurele samenwerking als krachtige motor van innovatie op alle domeinen. Het unieke Leuvens samenwerkingsmodel leidde ertoe dat de stad in september vorig jaar bekroond werd als Europese Hoofdstad van Innovatie. Deze prestigieuze award van de Europese Commissie beloont de stad die innovatie het best inzet om de levenskwaliteit van haar inwoners te verbeteren.
 
Daarnaast levert Leuven al jaren inspanningen om de kwaliteit van de sportbeleving voor zijn inwoners zo hoog mogelijk te maken en tegelijk sporten en bewegen zo laagdrempelig mogelijk te maken. Keer op keer haalt de stad daarvoor topscores in de Stadsmonitor, de driejaarlijkse representatieve bevraging die de Vlaamse overheid uitvoert in alle Vlaamse steden en gemeenten. Deze inspanningen op sportief gebied werden in oktober 2020 bekroond met de titel van Europese sportstad. Leuven gebruikt deze hefboom om professionalisering en inclusie beiden nog meer te versterken. Zo verstevigen we de basis aan sporters en reiken we onze clubs het kader aan om te excelleren.

Over Sport Vlaanderen 
Sport Vlaanderen is de sportadministratie van de Vlaamse overheid, en heeft een duidelijke missie: het wil iedereen in Vlaanderen zoveel mogelijk kansen bieden om zijn hele leven lang te sporten en te bewegen. Sport Vlaanderen doet dit door het sport- en beweegaanbod in Vlaanderen zo kwaliteitsvol en zo toegankelijk mogelijk te maken op maat van iedereen. Onze sportcentra vervullen hierin een belangrijke rol. Om dit te bereiken geven dagelijks meer dan 600 mensen het beste van zichzelf, onder leiding van administrateur-generaal Philippe Paquay en algemeen directeur Paul Rowe. De organisatie bestaat uit het hoofdbestuur dat zich in Brussel bevindt, en veertien centra verspreid over Vlaanderen.

Over PIO 
Het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten (PIO) wil de publieke sector in Vlaanderen aansporen om zijn enorme koopkracht meer strategisch in te zetten voor innovatie. PIO biedt begeleiding en cofinanciering aan overheidsorganisaties die via overheidsopdrachten innovatieve producten en systemen willen laten ontwikkelen, testen en aankopen.  

Innovatie voor en door de overheid, daar staan we voor: www.innovatieveoverheidsopdrachten.be

Contacteer ons
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Helena Schulpe projectcoördinator Smart City, stad Leuven
Johan Geleyns schepen van sport, handel en werk, stad Leuven
Helena Schulpe projectcoördinator Smart City, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven