Sportstad Leuven stelt vernieuwde fit-o-meter voor

De Leuvenaar is een sportieve burger. Dat blijkt uit de cijfers van de Stadsmonitor 2017. Zowel de sportparticipatiegraad als de tevredenheidsgraad over de sportvoorzieningen liggen zeer hoog. De stad Leuven blijft dan ook continu investeren in haar sportvoorzieningen. Zopas kreeg de fit-o-meter in Heverleebos een volledige make-over.

De fit-o-meter is terug van nooit weggeweest. De eerste exemplaren werden al in de jaren '70 aangelegd, ook deze in Heverleebos. Ondertussen werd deze fit-o-meter helemaal vernieuwd en lijkt hij in niets meer op de oude. Hier geen oubollige oefeningen meer: alle opdrachten zijn aangepast aan de huidige manier van sporten en houden rekening met de inzichten van de moderne trainingsleer. Aan elk van de 11 oefenstations heb je keuze uit 3 niveaus: Groen (beginner), Blauw (goede basisconditie) of Rood (gevorderde sporter). Telkens komen de 5 basiseigenschappen aan bod: kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en uithouding. “Sporters beleven meer, ook in de natuur. Zeg nu zelf, wat is er fijner dan sporten in de vrije natuur. Dankzij de fit-o-meter ontdekken sporters het plezier om buiten te fitnessen”, aldus Hilde Robeyns van Sport Vlaanderen.

Je vindt de vernieuwde fit-o-meter aan de ingang van Heverleebos ter hoogte van kruising van de Herendreef, de Filosofenlaan en de Beukenlaan. “Zorg dragen voor de natuur en tegelijk de mogelijkheid bieden aan mensen om van de natuur te genieten. Dat is een belangrijk evenwicht waar we bij het Agentschap voor Natuur en Bos elke dag aan werken, onder andere hier in Heverleebos. De fit-o-meter past perfect binnen deze evenwichtsoefening”, zegt Marc Struelens, boswachter bij het Agentschap voor Natuur en Bos.

Leuven sportstad
In Vlaanderen sport 51% van de bevolking wekelijks. Enkel in Leuven en Hasselt ligt dit percentage hoger. Met een sportparticipatie van 54% scoort Leuven het best van de 13 centrumsteden. Bovendien stagneerde de sportparticipatiegraad in alle centrumsteden, behalve in Leuven en Gent. Hier valt een positieve evolutie van 4% te noteren sinds 2008.

"Van de ruim 5 op de 10 Leuvenaars die wekelijks sporten, geeft bijna 1 op de tien aan dagelijks actief te zijn. Weerom de topscore. Zo’n 25% van de Leuvenaars sport meer dan één keer per week, 15% sport één keer per week", aldus schepen van sport Erik Vanderheiden. 

Om zo’n hoge sportparticipatiegraad te kunnen behalen, moeten er natuurlijk voldoende sport- en recreatievoorzieningen aanwezig zijn waar de sporters en sportclubs gebruik van kunnen maken. Een leefbare en duurzame stad biedt een kwaliteitsvol en gediversifieerd aanbod aan dat afgestemd is op de behoeften en de wensen van de bewoners.

In totaal telt Leuven 274 sportinfrastructuren. Zo’n 82% betreft openlucht sportvelden en sportlokalen. De overige 18% bestaat uit sporthallen, zwembaden en andere infrastructuren zoals een atletiekpiste, een ijsschaatsbaan, tennishallen …  Leuven telt het grootste aandeel sporthallen en zwembaden in vergelijking met de andere 12 centrumsteden.

 

Contacteer ons
Erik Vanderheiden schepen van communicatie, sport, handel en landbouw, Stad Leuven
Mieke Van Schepdael stad Leuven
Hilde Robeyns Sport Vlaanderen
Marc Struelens boswachter , Agentschap voor Natuur en Bos.
Erik Vanderheiden schepen van communicatie, sport, handel en landbouw, Stad Leuven
Mieke Van Schepdael stad Leuven
Hilde Robeyns Sport Vlaanderen
Marc Struelens boswachter , Agentschap voor Natuur en Bos.
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven