Stabiliteitswerken Sint-Jacobskerk nog deze zomer van start

De Sint-Jacobskerk, ook wel een van de ‘zeven wonderen van Leuven’ genoemd, is een van de vijf middeleeuwse parochiekerken van Leuven en sinds 1938 beschermd als monument. Omdat de Sint-Jacobskerk gebouwd is op een moerassige ondergrond kampt het gebouw al sinds de oorsprong met stabiliteitsproblemen. Na een gedetailleerd vooronderzoek kan er binnenkort gestart worden met de globale stabiliteitswerken. In een latere fase volgen dan het ontwerp van de uiteindelijke invulling en de eigenlijke restauratiewerken van de kerk.

Reeds sinds zijn oorsprong kent de Sint-Jacobskerk stabiliteitsproblemen die men in de loop der eeuwen op verschillende manieren heeft trachten op te lossen. Begin jaren 2000 werd een gedetailleerd vooronderzoek uitgevoerd. Dit vooronderzoek heeft geleid tot de opstelling van een uitvoeringsdossier voor de globale stabiliteitswerken van de Sint-Jacobskerk. De werken zullen in augustus starten. Het einde is gepland in het najaar 2019. De werken kunnen rekenen op 80% subsidies van de Vlaamse Overheid, Agentschap Onroerend Erfgoed.

Stabiliteitswerken

Onder de schip- en vieringkolommen alsook onder de westertoren worden micropalen geboord. Deze funderingspalen reiken tot ruim 14.5 meter diep onder het huidige vloerniveau. Deze ingreep moet er voor zorgen dat de Sint-Jacobskerk voor het eerst in zijn geschiedenis gefundeerd zal zijn op voldoende draagkrachtige grond.

Om de bestaande schipkolommen te verstevigen zal een ingeboorde en ingelijmde insnoerwapening aangebracht worden.

Op diverse plaatsen zullen metalen ankers ingewerkt worden bijvoorbeeld om de uitgebuilde kolommen van de vieringtoren te verankeren aan het dwarsschip en de hoofdbeuk van de kerk en om de westertoren te consolideren. .

De gewelven van de zijbeuken, die in de jaren 1960 verwijderd werden, zullen worden teruggeplaatst. Tussen de bovenliggende moerbalken zullen houten loopbruggen en verlichting aangebracht worden waardoor de zolders van zijbeuken opnieuw bereikbaar zijn voor regelmatige inspectie en periodiek onderhoud. Onder de moerbogen van de gewelven van het middenschip en de zijbeuken zullen nieuwe metalen trekkers worden aangebracht om de spatkrachten van de gewelven op te vangen.

Ook de luchtbogen van het middenschip, die in 2000 uit veiligheidsoverwegingen gedemonteerd werden, zullen na het plaatsen van metalen trekkers onder de gewelven teruggeplaatst worden.

Wanneer de stabiliteit van de kerk opnieuw verzekerd is, kunnen de imposante ‘tijdelijke’ betonnen- en metalen steunstructuren uit de jaren 60 verwijderd worden. De geplande stabiliteitsingrepen maken op die manier schoon schip en blijven alle mogelijke restauratieopties open.

Heropening

Met de stabiliteitswerken wordt, na 55 jaar van eenzaamheid en verval, het startsein gegeven voor de restauratie van de kerk. Dit najaar wordt een traject opgestart met het oog op de herbestemming en tijdelijke invulling van de Sint-Jacobskerk.

“Alvorens de kerk opnieuw opengesteld kan worden voor het grote publiek, zijn nog enkele instandhoudingswerken noodzakelijk. Deze zullen de komende jaren worden uitgevoerd”, aldus schepen Vansina.

 

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, Stad Leuven
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, Stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven