Stad en OCMW Leuven steunen Leuvenaars die het niet breed hebben met maaltijdpas

De coronacrisis weegt eens zo zwaar voor inwoners die het niet breed hebben. Met steun van de federale en Vlaamse overheid bezorgt Leuven gezinnen die het nodig hebben een extra budget voor voeding.

“We weten dat de coronacrisis de mensen die het al moeilijk hebben in onze samenleving, extra hard raakt”, legt schepen Bieke Verlinden uit. “De bijkomende middelen zijn dan ook heel welkom om hen bij te staan met extra budget voor voeding.” Leuven zal dit budget verdelen via maaltijdpassen. “Daar kozen we nadrukkelijk voor, omdat op die manier mensen zelf kunnen bepalen wat ze nodig hebben en wat er in hun boodschappentas belandt.”

Deze maaltijdpassen zijn er voor gezinnen die hulp krijgen van het OCMW en voor inwoners met recht op een verhoogde tegemoetkoming. Leuvenaars die recht hebben op een maaltijdpas worden tussen nu en februari persoonlijk op de hoogte gebracht. De maaltijdpassen blijven een jaar geldig. “2020 is een heel vreemd en moeilijk jaar geweest. We hopen met deze maaltijdpassen wie het nodig heeft extra te steunen om zo  samen door deze crisis te komen”, vult schepen Bieke Verlinden aan. 

Verse, gezonde, betaalbare voeding     
Naast de maaltijdpassen om voeding te kopen, zijn er ook andere initiatieven in de stad waar mensen terechtkunnen voor betaalbare voeding, zoals Poverello, de hartelijke handelaars van Enchanté, de stedelijke buurtcentra, buurtwerking ’t Lampeke, Solikoop en sociale restaurants of de maaltijden aan huis van Zorg Leuven... “Met een ruim aanbod bij heel wat partners hopen we iedereen te kunnen helpen voor wie een dagelijkse warme maaltijd helaas niet vanzelfsprekend is. Ook ouderen die thuis wonen maar voor hun dagelijkse maaltijd een beroep doen op bijvoorbeeld een lokaal dienstencentrum kunnen zo blijven genieten van een verse, gezonde en betaalbare maaltijd”, besluit Bieke Verlinden.

Overige steun
Wie moeilijkheden heeft met betalingen door de coronacrisis, kan contact opnemen met OCMW Leuven via www.ocmw-leuven.be/financiele-hulp-tijdens-de-coronacrisis of 016 27 43 00.

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Veerle Yskout juriste, OCMW Leuven
Lena Lansbergen beleidsadviseur samenleving, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Veerle Yskout juriste, OCMW Leuven
Lena Lansbergen beleidsadviseur samenleving, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven