Stad en zorgsector roepen op om hulp en zorg te blijven vragen

Leuvense zorg- en hulpverleningsorganisaties trekken aan de alarmbel. Te veel mensen die nood hebben aan zorg of hulp stellen het uit of vragen er niet langer om, vaak uit angst om een besmetting met het coronavirus op te lopen of omdat ze denken dat de zorgverleners het te druk hebben. Stad Leuven roept samen met de eerstelijnszone Leuven waarin zorgverleners zoals de huisartsen(kringen), de organisaties voor geestelijke gezondheidszorg, maar ook de thuiszorgorganisaties intensief samenwerken, op om zeker om hulp en zorg te blijven vragen wanneer dat nodig is.

Huisartsen, thuiszorgdiensten, het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, diensten voor gezinszorg, de geestelijke gezondheidszorg, de spoeddiensten… Ze krijgen opvallend minder hulpvragen dan voor  de corona-crisis. Mensen stellen afspraken of zorgverlening uit, of geven niet aan dat ze hulp kunnen gebruiken. De thuis- en gezinszorg merkt ook dat cliënten de dienstverlening stopzetten, waardoor bijvoorbeeld mantelzorgers, die zelf tot de risicogroep behoren, nu extra taken op zich nemen.

Daarom roept de stad samen met de Zorgraad, de eerstelijnszone Leuven, Zorgzaam Leuven en de ziekenhuizen, mensen op om hulp te blijven vragen wanneer nodig, en niet te wachten tot problemen erger worden. “Heb je een medisch probleem, heb je thuis extra zorg nodig, kan je hulp gebruiken in het huishouden of bij boodschappen, heb je nood aan een vertrouwelijk gesprek met een zorgverlener, gaat het thuis niet goed…. Blijf er niet mee zitten, aarzel niet om hulp te vragen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

De reguliere zorg- en hulpverlening loopt gewoon door, met bijzondere aandacht voor de maatregelen om het virus te bestrijden. Huisartsen zijn ook nu steeds telefonisch bereikbaar en kunnen een afspraak geven als het nodig is, wijkgezondheidscentra blijven actief, en de spoeddiensten zijn er ook nog steeds voor mensen met ernstige niet-corona-gerelateerde klachten.

De thuiszorgdiensten komen nog steeds aan huis voor de nodige zorgverlening. Ook de verzorgenden en poetshulpen van de gezinszorg en de aanvullende thuiszorg blijven hun dienstverlening verder zetten, zoals hulp in het huishouden, dagelijkse verzorging, een luisterend oor bieden…

Het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk blijft bereikbaar en helpt iedereen met welzijnsvragen, net zoals de geestelijke gezondheidszorg.

Wie contacteer je voor hulp of zorg?

  • Je kan altijd je eigen huisarts telefonisch contacteren om je probleem te bespreken.
  • ’s Avonds, in het weekend of op feestdagen kan je terecht bij de huisartsenwachtpost op het telefoonnummer 1733.
  • Ook thuiszorgdiensten blijven hun dienstverlening verder zetten. Je contacteert best je vertrouwde thuiszorgpartner.
  • Mensen die hulp, zoals thuiszorg of gezinszorg, nodig hebben en er geen ervaring mee hebben, kunnen hun vraag stellen aan Leuven Helpt via het nummer 016 27 27 72 of het gratis nummer 0800 16 916 of via mail naar leuven.helpt@leuven.be.
  • Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpt mensen met al hun vragen en problemen die te maken hebben met welzijn: een moeilijke relatie, persoonlijke moeilijkheden, financiële, administratieve, juridische of materiële problemen, problemen in je gezin, familie of je ruimere sociale omgeving…. Het CAW is gratis bereikbaar:
  • Voel je je onveilig in je thuissituatie? Iedereen die vragen heeft over geweld, misbruik en kindermishandeling kan telefonisch terecht op het nummer 1712. Je kan ook chatten met een professionele hulpverlener: 1712.be/chat
  • Ook bij Tele-onthaal kan je terecht met alles waar je je zorgen over maakt.
  • De website www.psychewijzer.be maakt je wegwijs in het aanbod rond geestelijke gezondheidszorg.
Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Bart Tirez voorzitter, eerstelijnszorg Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Bart Tirez voorzitter, eerstelijnszorg Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven