Delen:

Stad herziet de plannen voor Parkveld

Het Leuvense stadsbestuur zal een traject opstarten naar een nieuwe invulling voor de bouwgronden van projectontwikkelaar Extensa op Parkveld. Het oorspronkelijke project past niet meer bij de huidige ruimtelijke principes en de beleidsvisie.

Een beperkt gedeelte van de grote open ruimte Parkveld langs de Geldenaaksebaan in Heverlee bestaat uit bouwgrond. Het eerdere plan van projectontwikkelaar Extensa wordt afgevoerd. Het Leuvense stadsbestuur zal een traject opstarten naar een nieuwe invulling van de gronden. Daarbij zal er ook de nodige inspraak georganiseerd worden.

Het nieuwe project moet een duurzame en ruimte-efficiënte ontwikkeling worden, die rekening houdt met betaalbaarheid en met een focus op wonen voor gezinnen, als antwoord op de behoefte aan bijkomende woongelegenheid. De woonzone moet ook het karakter van het bredere Parkveld als groene corridor ondersteunen en versterken. De stad onderzoekt ook hoe het project gemeenschapsvoorzieningen en publiek groen kan bevatten, met integratie van een park- of boszone waar ruimte is voor natuurbeleving en -educatie.

De stad gaat daarnaast in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de weigering van de Deputatie voor de bouwvergunning, op advies van de stadsadvocaat en uitsluitend omwille van juridische argumenten. Als stad kunnen we niet aanvaarden dat de stadsdiensten fouten verweten worden, zonder gegronde basis.

De stad is evenwel van oordeel dat het oorspronkelijk woonproject niet meer beantwoordt aan de huidige duurzaamheidsdoelstellingen en bereidt daarom nu een princiepsnota voor waarin de krijtlijnen en randvoorwaarden voor de nieuwe invulling vervat zullen zitten.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]