Stad kiest voor slimme knip in Burchtstraat

Vlotte bereikbaarheid voor buurtbewoners gegarandeerd

De stad werkt momenteel het circulatieplan verder af. Bij de uitwerking van het eerder voorgestelde scenario over de ingrepen aan weerszijden van de Vaartkom werd een aantal andere oplossingen bekeken en bleek er een eenduidiger en eenvoudiger alternatief. In plaats van een knip ter hoogte van het Engels Plein en een herinrichting van het kruispunt Havenkant/Vaartstraat komt er een slimme knip ter hoogte van het kruispunt van de Burchtstraat met de Mechelsestraat en de Riddersstraat. Vergunninghouders, waaronder buurtbewoners, mogen wel nog door. Op die manier pakt de stad het sluipverkeer aan en garandeert ze een vlotte bereikbaarheid voor buurtbewoners.

In 2016 voerde het stadsbestuur een nieuw circulatieplan in om Leuven leefbaar en bereikbaar te houden. Verkeerslussen en een indeling in stadsdelen houden doorgaand autoverkeer uit de binnenstad. Daardoor kwam er in het centrum meer ruimte voor fietsers, voetgangers, groen en ontmoetingsplekken. “Heel wat straten werden aangenamer om te wonen, te wandelen en te fietsen. Op enkele plaatsen was er nog te veel doorgaand verkeer, daar werken we het circulatieplan nu verder af zoals voorzien, zodat de leefbaarheid er verbetert en het er aangenamer wordt”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani.

Slimme knip in de Burchtstraat
Door de invoering van een knip ter hoogte van het kruispunt van de Burchtstraat met de Mechelsestraat en de Riddersstraat kan gemotoriseerd verkeer vanuit de Vaartkom niet meer via de Keizersberg naar boven rijden. Verkeer komende van de Keizersberg kan enkel nog richting Mechelsestraat rijden. Wie van de Riddersstraat komt, kan naar de Mechelsestraat of richting Keizersberg. Er zal een uitzondering gelden voor fietsers en vergunninghouders, waaronder alle bewoners van Wilsele-Dorp en bewoners van de Vaartkom en Ridderbuurt. Een overzicht van de straten die binnen de perimeter vallen, vind je op www.leuven.be/burchtstraat. De stad voorziet duidelijke signalisatie. Een ANPR-camera zal door middel van nummerplaatherkenning de verkeerssituatie handhaven.

Leefbaarheid verhogen en bereikbaarheid voor buurtbewoners garanderen
Uit verkeerstellingen uitgevoerd in mei 2019 bleek dat in deze buurt nog te veel sluipverkeer voor hinder en vuile lucht zorgt. "Dankzij deze ingreep halen we het sluipverkeer uit de Burchtstraat, Mechelsestraat, Riddersstraat en Mechelsesteenweg. Deze straten kregen immers heel wat verkeer te slikken dat er niet hoorde te zijn. Deze maatregel zal een erg positief effect hebben op de luchtkwaliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze woonstraten", licht schepen van mobiliteit David Dessers toe.

"Bovendien zal de knip het kruispunt Riddersstraat - Mechelsestraat - Burchtstraat veiliger maken, in het bijzonder voor voetgangers en fietsers. De stad zal dit kruispunt herinrichten met meer groen. Ook de buurt rond OPEK en de oevers zal beduidend minder verkeer te slikken krijgen", aldus Dessers.

Tegelijkertijd garandeert de stad op deze manier een vlotte bereikbaarheid voor buurtbewoners en blijft parking Vaartkom maximaal bereikbaar, via de nieuwe bruggen over de Vaart en de Kolonel Begaultlaan.

“Het was voor ons belangrijk om een evenwicht te vinden tussen enerzijds het sluipverkeer weren en anderzijds de buurt bereikbaar houden voor de bewoners”, verduidelijkt Dirk Vansina, schepen van openbare werken. “We geloven dat deze maatregel de leefbaarheid zal verbeteren, terwijl we onze handelaars en bezoekers ook tegemoet komen. Zo willen we volop inzetten op Parking Vaartkom als randparking. Met duidelijke signalisatie laten we bezoekers weten dat ze gratis met de e-shuttle naar het handelscentrum worden gebracht en op bepaalde momenten zal er zelfs 4 uur gratis geparkeerd kunnen worden in deze parking.”

Volwaardige fietsverbinding
“Door deze ingreep zal de Riddersstraat als fietsstraat beter tot haar recht zal komen. Bovendien zal de Burchtstraat duidelijk deel uitmaken van de fietsroute Heilige Geeststraat - Goudsbloemstraat - Riddersstraat - Burchtstraat - noordoever Vaartkom als autoluwe fietsverbinding”, verduidelijkt Dessers. De Burchtstraat en Achter de Latten krijgen ook het statuut fietsstraat en er wordt bekeken in hoeverre een herinrichting mogelijk is op termijn.

“Deze ingreep biedt de mogelijkheid om het openbaar domein op te waarderen en het Victor Broosplein met de Sluisstraat te verbinden tot een autoluwe zone waar het aangenaam vertoeven zal worden”, aldus schepen Dirk Vansina. Naast de Noordoever krijgt ook de Havenkant tot aan de Vaartstraat een verkeersluw karakter. Het doorgaand verkeer zal vanaf dan enkel nog via het Engels Plein geleid worden.

Timing
Bewoners zullen in de zomer een toegangsvergunning kunnen aanvragen. De effectieve uitvoering is gepland tegen het einde van het jaar. 

 

Contacteer ons
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven