Stad, KU Leuven en LOKO stewards drukken erkenning voor studentenstewards uit

Gisterenavond,  20 februari, doken schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens, vicerector studentenbeleid van de KU Leuven Hilde Feys, studenteninspecteur Gil Vanommeslaeghe en LOKO-voorzitter Lana Van Den Heuvel het Leuvense nachtleven in als studentenstewards. Gehuld in de typische rode jas hielpen zij de omgeving van de fakbars in de Tiensestraat rustig houden.

Met deze actie drukken ze hun erkenning uit voor het engagement van de studentenstewards. Zowat elke nacht manen de stewards op vrijwillige basis medestudenten tot stilte aan, vermijden ze dat studenten glazen mee naar buiten nemen of alcohol op straat drinken en verwittigen ze indien nodig de politie. Ze zijn het aanspreekpunt voor buurtbewoners en hulpdiensten, geven zelf het goede voorbeeld en herleiden zo de overlast rond de studentencafés tot een minimum. De stewards zijn cruciaal in het beperken van de overlast.

“Dit nachtje stewarden was een boeiende ervaring en heeft mijn respect voor studenten die het stewardschap op zich nemen, enkel doen toenemen. Het toonde ook nogmaals aan dat de overgrote meerderheid van de studenten gewoon een leuke avond wil beleven zonder overlast te veroorzaken”, zegt schepen van studentenzaken Thomas Van Oppens.

180 studenten volgden opleiding tot steward
Stad Leuven, politie Leuven, KU Leuven, Hogeschool UCLL, LUCA en studentenkoepel LOKO werken al jaren constructief samen met de Leuvense fakbarverantwoordelijken om van Leuven een overlastluwe stad te maken. Hiervoor zetten ze onder meer stewards in.

Dit jaar volgden 180 fakbarverantwoordelijken en andere studenten de intensieve opleiding tot steward, georganiseerd door de politie en de preventiedienst. Daarin leren ze onder andere om te gaan met dronken personen en agressie en eerste hulp bij noodgevallen toe te passen. Jaarlijks komen alle partners ook samen in een fakbaroverleg waar ze de overlastproblematiek bespreken en samen oplossingen zoeken.

 

Contacteer ons
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Hilde Feys vicerector studenten- en diversiteitsbeleid KU Leuven
Gil Vanommeslaeghe studenteninspecteur politie Leuven
Lana Van Den Heuvel voorzitter LOKO
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Hilde Feys vicerector studenten- en diversiteitsbeleid KU Leuven
Gil Vanommeslaeghe studenteninspecteur politie Leuven
Lana Van Den Heuvel voorzitter LOKO
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven