Stad Leuven draagt Klimaatmars warm hart toe

KlimaLeuven, de schooloverschrijdende Leuvense scholierengroep voor het klimaat, organiseert op 7 februari een klimaatmars voor scholieren door Leuven. Voorlopig schatten de hulpdiensten de opkomst in op zo’n 10.000 scholieren. Wellicht zal ook een groot aantal studenten sympathiseren en meelopen. De stad Leuven draagt deze actie een warm hart toe. Morgen zullen de stad en de politie mee zorgen voor een vlot verloop van de mars maar dat is niet de belangrijkste steun die de stad wil en kan geven.
 

“We beschouwen deze klimaatmars en het engagement van de jongeren als bijzonder positief. We zijn blij dat zij het thema klimaat zo prominent op de agenda plaatsen. De klimaatmars van lagereschoolkinderen vorige week en de klimaatmars van morgen tonen ons dat er een steeds groeiend draagvlak is voor klimaatactie. De jongeren houden ons wakker en dat is goed,” zegt burgemeester Mohamed Ridouani. 

Versneld klimaatbeleid
De stad engageert zich aan het begin van deze nieuwe legislatuur om een versnelling hoger te schakelen met haar klimaatbeleid. Ze heeft de ambitie om, samen met  het netwerk van Leuven 2030, tegen 2030 van Leuven één van de meest leefbare steden van Europa te maken. Ze wil het voortouw nemen en zal de inwoners, bedrijven en middenveldorganisaties in Leuven motiveren en aansporen om mee op de kar te springen.  “Momenteel werken we binnen het college aan een bestuursakkoord waarin we de concrete klimaatplannen voor de komende zes jaar oplijsten,’ aldus schepen David Dessers. 

Concrete klimaatplannen
Zo zal de stad zelf  het goede voorbeeld geven. Ze versnelt de verduurzaming van haar eigen patrimonium, waaronder stadsgebouwen en sociale woningen, met duurzame renovaties en een maximaal streven naar klimaatneutrale nieuwbouw. Het patrimonium zal ook zo veel mogelijk gebruik maken van hernieuwbare energie. 

Er komen de volgende jaren alvast zonnepanelen op het politiehuis, de bibliotheek Tweebronnen, de Girafant, de Sportschuur in Wilsele, ’t Celestijntje in Heverlee en het Ontmoetingscentrum Genadedal. De stad zoekt verder actief naar daken van derden om zonnepanelen op te leggen, zoals de panelen die recent op basisschool De Ark geplaatst werden.  Ze moedigt inwoners  aan te investeren in hernieuwbare energie. “Als burgers ook investeren in hernieuwbare energie via bijvoorbeeld energiecoöperaties kunnen we de duurzame energieproductie enorm versnellen. Het potentieel van zonne-energie wordt immers nog onvoldoende benut,” aldus schepen David Dessers. 

Mobiliteit
Naast energetische renovaties en hernieuwbare energie zal de stad de komende jaren sterk investeren in duurzame mobiliteit, want de mobiliteit in de regio zorgt voor 25% van de uitstoot in Leuven. Een van de maatregelen die de stad recent nam in dat kader, is de creatie van vijftig Mobipunten in de volgende drie jaar. Zij moeten de deelmobiliteit in de stad een boost te geven. Mobipunten zijn plaatsen waar je verschillende vervoerswijzen samen vindt, zoals bushalten, publieke laadpalen, elektrische deelauto’s, -fietsen, -bakfietsen en -steps. Deze punten vergemakkelijken de keuze voor duurzame alternatieven. 

Klimaatmars
De leerlingen verzamelen tussen 12.30 en 12.45 uur op het Mgr. Ladeuzeplein. Onder andere burgemeester Mohamed Ridouani en schepen David Dessers zullen hen daar toespreken. Leerlingen van het Lemmensinstituut brengen een klimaatlied. Na de toespraken vertrekt omstreeks 13.00 uur de betoging richting Grote Markt. In overleg met de politie werd de volgende reisweg vastgelegd: Mgr. Ladeuzeplein - Herbert Hooverplein - stadspark - Charles Deberiotstraat - Naamsestraat - Grote Markt - Rector De Somerplein - Tiensestraat - Herbert Hooverplein – Mgr. Ladeuzeplein.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]