Stad Leuven en CAW Oost-Brabant organiseren uitgebreide winteropvang voor dak- en thuislozen op tijdelijke locatie

De Leuvense winteropvang opent vandaag (16 november) opnieuw zijn deuren voor mensen die dakloos zijn. Om de coronamaatregelen maximaal te kunnen respecteren, voorziet de stad deze winter een andere, grotere locatie waar ze de nacht kunnen doorbrengen. De stad zet, net als in het voorjaar, een hostel in om mensen zonder thuis ’s nachts op te vangen én zo op een veilige manier de capaciteit te vergroten.

Stad Leuven en het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Oost-Brabant werken ook deze winter samen om mensen die dakloos zijn ‘s nachts op te vangen. “Dit is een grote zorg voor ons en we nemen onze verantwoordelijkheid”, zegt schepen Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn en voorzitter van het bijzonder comité van de sociale dienst van OCMW Leuven. “Door de coronamaatregelen, volstaat het huidige winteropvang-gebouw niet. Er zijn bijvoorbeeld tweepersoonskamers en de gemeenschappelijke ruimtes zijn te klein. Daarom zochten we actief een oplossing.”

Veilige opvang en begeleiding
De capaciteit van de reguliere winteropvang werd uitgebreid. “Hiermee willen we een oplossing bieden voor daklozen die normaal korte periodes bij familie en vrienden verblijven. Door de coronacrisis is het voor hen momenteel moeilijk om hun eigen netwerk aan te spreken waardoor extra plaatsen zeer welkom zijn”, vertelt Lies Corneillie, schepen van wonen.  “Vorig jaar maakten 85 mensen voor een of meerdere nachten gebruik van de winteropvang. Dat cijfer toont aan dat er echt vraag naar is.”

Net zoals de voorbije jaren zal het CAW Oost-Brabant de winteropvang beheren en begeleiden, met een aantal vaste medewerkers, een ploeg vrijwilligers, en ondersteund door de stad. In de opvang zelf wordt er zorgvuldig rekening gehouden met de huidige coronamaatregelen. “We zorgen ervoor dat iedereen voldoende afstand van elkaar kan houden, zodat we mensen zo veel mogelijk beschermen tegen het risico op besmetting. Er wordt ’s ochtends een ontbijt voorzien en ’s avonds soep”, zegt schepen Bieke Verlinden. “De basiswerkingen kunnen tijdens deze periode wel openblijven waardoor de buurtcentra, inloopcentrum De Meander en andere plekken overdag toegankelijk blijven voor iedereen die geen thuis heeft.”

De nachtopvang biedt meer dan ‘bed-bad-brood’. Vrijwilligers en medewerkers luisteren naar de noden van gasten en zoeken mee naar oplossingen voor de problemen waarmee ze worden geconfronteerd. Ook de mobiele teams binnen de aanklampende geestelijke gezondheidszorg zullen de dakloze personen mee ondersteunen en de medewerkers van CAW bijstaan.

Medische zorgen
De stad is tevreden dat ze opnieuw door de brede samenwerking met verschillende partners een oplossing vond voor de winteropvang voor de meest kwetsbaren in onze samenleving. “Zo werken we samen met wijkgezondheidscentrum De Central”, legt schepen Bieke Verlinden uit. “Eén van hun artsen zal consultaties houden op locatie om zo medische zorgen te kunnen bieden en mensen toe te leiden naar de gezondheidszorg, wat voor vele dakloze personen geen evidentie is. Ook gaan er verpleegkundigen de straat op om mensen die dakloos zijn te helpen.”

Bredere aanpak van dak- en thuisloosheid
“De winteropvang kadert in een bredere aanpak van dak- en thuisloosheid. Eerder dit jaar ‘telden’ we als eerste stad in Vlaanderen het aantal dak- en thuisloze mensen. Die resultaten maken het nu mogelijk om, samen met alle partners op het terrein, nog gerichter te werk te gaan. Het actieplan dat we momenteel samen met alle partnerorganisaties finaliseren, omvat ook de opstart van Housing First, een methodiek die duurzame huisvesting biedt voor langdurig daklozen die kampen met een psychische problematiek en/of verslaving”, besluit schepen Corneillie.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Jeroen De Wilde teamleider basiswerk CAW
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Jeroen De Wilde teamleider basiswerk CAW
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven