Stad Leuven haalt beeld van Leopold II uit nis van het stadhuis

Leuven beslist om het beeld van Leopold II weg te halen. De beslissing past in een breder traject van dekolonisatie, waarin stad Leuven de dialoog aangaat om de geschiedenis van de kolonisatie voor de huidige en toekomstige generaties te duiden en recht te zetten.

“Het beeld weghalen heeft ook een menselijke impact. We erkennen hiermee dat er ook vandaag nog mensen gevolgen dragen van die geschiedenis. De discriminatie in het onderwijs, op de woning- en arbeidsmarkt vandaag is het resultaat van een ongelijkheidsdenken dat ook mee aan de basis lag van het kolonialisme.  Wij kiezen voor de weg van de verbinding en werken aan een Leuven waarin iedereen zich thuis voelt ”, zeggen schepen van diversiteit Lalynn Wadera en schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

Dekolonisatie
Het weghalen van het beeld, aan de achterzijde van het stadhuis, is een klein onderdeel van een bredere aanpak, die gestoeld is op educatie, context en debat. Het dekolonisatiestraject loopt zo al meer dan een jaar. Binnen dit traject werkt de stad samen met het Leuvense middenveld aan acties om de koloniale geschiedenis, en de denkbeelden die ernaar verwijzen, een plaats te geven in de samenleving. Dat kan zoals nu, door het weghalen van een beeld. Maar er kunnen ook symbolen toegevoegd worden aan de publieke ruimte. Een concrete actie die hier al uit voort kwam is een rond Augusta Chiwy. “Op de hertogensite vernoemen we een straat naar haar. Zij was de dochter van een Belgische vader en een Congolese moeder, studeerde verpleegkunde in Leuven en verzorgde oorlogsslachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog in Bastogne. In ons collectief geheugen doet haar naam amper een belletje rinkelen. Dat moet anders, vinden we. Door een straat naar haar te noemen brengen we niet enkel hulde aan Augusta Chiwy zelf, maar ook aan vele vergeten Congolezen”, vertelt schepen van mondiaal beleid, Lies Corneillie.

Antiracisme
Daarnaast voert de stad onder de noemer ‘Leuven zonder Racisme’  al jaren een antiracismebeleid. De toetreding tot het internationaal netwerk ECCAR in 2018 is daar een voorbeeld van. “Ook binnen het onderwijs zetten we sterk in op sensibilisering en racismebestrijding. Bijvoorbeeld door vorming van leerkrachten en een uitgebreide ambassadeurswerking. We pakken racisme ook actief aan, onder andere met praktijktesten”, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera.  De stad zoekt voortdurend de verbinding op om racisme aan te pakken. Vorige week nog zat de burgemeester met een delegatie van het college en van de administratie  samen met een groep jongeren om acties uit te werken.

Actueel erfgoed
Schepen van onroerend erfgoed Carl Devlies: “Het beeld is een stille getuige van het 19e-eeuwse tijdsbeeld. Maar geschiedschrijving én zeker de perceptie hiervan staat niet stil. Door het beeld van Leopold II weg te halen, geven we een actuele invulling en betekenis aan de koloniale tijd. We dragen zorg voor ons verleden en ons erfgoed, maar zien het graag in het juiste perspectief. In nauw overleg met de dienst Onroerend Erfgoed en een steenexpert wordt het beeld deskundig verwijderd zonder het te beschadigen. Ook wordt de voorgeschreven procedure van toelating voor een handeling aan een beschermd onroerend erfgoed gevolgd. Het beeld zal bewaard worden in het stadhuis.”

Verbondenheid en respect
“In Leuven zijn verbondenheid en respect voor mekaars gevoeligheden belangrijke waarden. Het beeld weghalen en het binnen opbergen vinden we vandaag een gepaste actie om dat te onderstrepen”, besluit burgemeester Mohamed Ridouani.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Hai-Chay Jiang diensthoofd diversiteit en gelijke kansen
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Hai-Chay Jiang diensthoofd diversiteit en gelijke kansen
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven