Stad Leuven hervormt toelages om ouders nog beter te ondersteunen

De stad Leuven geeft een eenmalige geboortetoelage aan gezinnen met een beperkt inkomen wanneer ze een kindje krijgen. Ook ouders die een kind met een beperking opvoeden, kunnen jaarlijks een toelage van de stad ontvangen om de kosten te helpen dragen. Om alle ouders die er recht op hebben te kunnen helpen, hervormde de stad beide toelagereglementen. Het aantal rechthebbenden is uitgebreid en de aanvraagprocedure sterk vereenvoudigd.  

Verhoogde inkomensgrenzen geboortetoelage
De stad verhoogt in de eerste plaats het aantal begunstigden van de geboortetoelage. “We willen nog meer ouders die het financieel moeilijk hebben ondersteunen bij de opvoeding. Daarom trekken we de inkomensgrenzen voor die toelage op, van 20.763,88 naar 31.605,89 euro per jaar. Dat ligt in lijn met de uitgebreide inkomensgrenzen waarop het Groeipakket zich baseert voor de sociale toeslag. De toelage bedraagt ongeveer 218 euro”, zegt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden. 

Eenvoudigere aanvraagprocedure
Om ervoor te zorgen dat alle ouders die er recht op hebben op de hoogte zijn van de stedelijke geboortetoelage en de toelage voor de opvoeding van een kind met een handicap start de stad Leuven een innovatieve samenwerking op met het Vlaams Agentschap Uitbetaling Groeipakket (VUTG). Dit nieuwe agentschap beschikt over alle informatie om vast te stellen wie recht heeft op de toelagen. Het zal alle rechthebbenden automatisch op de hoogte brengen dat ze in aanmerking komen voor dit recht via een brief van het VUTG en stad Leuven samen. “Zo vereenvoudigen we de administratie voor ouders: ze moeten geen extra bewijsstukken meer indienen. De brief is meteen ook het aanvraagformulier. Ouders hoeven enkel nog hun rekeningnummer in te vullen, de brief te ondertekenen en terug te bezorgen aan de stad”, legt schepen Verlinden uit. Zo’n samenwerking zal een enorme meerwaarde zijn voor de inwoners van Leuven. De stad hoopt met deze aanpak ook andere steden en gemeenten te kunnen inspireren.

“Ouders die een kind met een beperking opvoeden, worden naast de intensieve zorg voor hun kind geconfronteerd met een heuse administratieve mallemolen. Dat maakt het voor deze ouders bijzonder zwaar. Als stad willen we hen ondersteunen waar mogelijk. Door deze samenwerking met het VUTG zal een stukje van de administratieve last vereenvoudigd worden”, stelt schepen van gelijke kansen Lies Corneillie. “Bovendien zullen alle ouders die recht hebben op de toelage, die voortaan ook krijgen. Dit is een belangrijke stap op het vlak van automatische rechtentoekenning.”

“Bij kwetsbare gezinnen zien we dikwijls onderbescherming”, zegt Dorien Meulenijzer, voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. “Er moeten vaak veel formulieren ingevuld worden. Mensen kennen hun rechten onvoldoende of raken er niet wijs uit. Dankzij deze vernieuwende manier van werken zullen veel meer toelages toegekend kunnen worden. Deze samenwerking is een unieke tool om die onderbescherming te voorkomen voor wie het financieel moeilijk heeft of minder mondig is. Ik ben dus erg blij met deze realisatie”, besluit Dorien Meulenijzer.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

iris.pierlet@leuven.be