Stad Leuven huldigt eerste ‘Open Sportclub’

Sport is voor iedereen. Of zo zou het toch moeten zijn, want jammer genoeg is het in realiteit niet altijd het geval. Mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie hebben vaak niet de kans om aan sportactiviteiten deel te nemen. Aan die problematiek wil stad Leuven graag iets doen door de oprichting van het Open Sportclub-label. 

Afgelopen zaterdag mocht Jet Set Ultimate op hun familienamiddag het label als eerste Leuvense club in ontvangst nemen van schepen van sport Els Van Hoof. Ook Long Hu Men Leuven mag zich vanaf nu een ‘Open Sportclub’ noemen.

Sport mobiliseert mensen en heeft dus ook een sociale dimensie. Maar niet iedereen vindt zijn weg naar actieve sportbeoefening. Sociale, culturele en andere drempels durven vaak in de weg te staan.

Het is reeds bewezen dat sport niet enkel de vaardigheden en kennis verbetert, maar ook een bepalende rol speelt bij sociale integratie. "Dankzij sport leer je de taal beter kennen, hoe je met elkaar moet omgaan, hoe je met winst en verlies omgaat… Competenties waar personen uit kwetsbare kansengroepen veel nood aan hebben", zegt Els Van Hoof. "Integratie via een georganiseerde sportvorm is van goudwaarde. Om de Leuvense sportclubs toegankelijker te maken voor iedereen, richtte Buurtsport Leuven het label ‘Open Sportclub’ op."

Open sportclub
Een open sportclub kent haar leden en hun verhaal. Ze gaat bewust om met problemen en uitdagingen en gaat op zoek naar een aanbod voor jong en oud, volgens ieders sportieve mogelijkheden. Een open sportclub ziet maatschappelijke diversiteit niet als een bedreiging, maar wel als een kans.

Om clubs toegankelijker en open te maken voor alle doelgroepen, zijn er acht voorwaarden opgesteld (zie bijlage). Een club die aan al deze voorwaarden voldoet, biedt niet enkel een antwoord op verschillende maatschappelijke vraagstukken, ze ontvangt ook het label ‘Open Sportclub’.

Heel wat Leuvense clubs voldoen al aan verschillende van deze voorwaarden. De ene club zal minder inspanningen moeten leveren dan de andere om een 'Open Sportclub' te worden. Buurtsport neemt een coördinerende rol op zich. Het zal clubs begeleiden om stappen te ondernemen om aan alle voorwaarden te voldoen. Geïnteresseerde clubs kunnen contact opnemen met Buurtsport.  Alle info staat op www.tofsport.be.

Het label ‘Open Sportclub’ kwam tot stand via een samenwerking tussen Buurtsport Leuven, de jeugddienst en dienst diversiteit.

 

Contacteer ons
Els Van Hoof schepen van sport, middenstand en werk, stad Leuven
Els Van Hoof schepen van sport, middenstand en werk, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven