Stad Leuven krijgt gelijk in beroep tegen Parking Benedenstad

Eindelijk is de weg vrij om van de Vismarkt en omgeving een aangename, autoluwe stadswijk te maken. “De Raad van State gaf ons een gunstig arrest voor de parkeeroplossing die we hiervoor uitwerkten – een ondergrondse parking met nieuw kantoor op de terreinen van Interleuven”, aldus schepen van ruimtelijk beleid Carl Devlies. Voor het ontwerp en de bouw van de parking hebben zich inmiddels vier kandidaten aangemeld. “Deze kandidaturen worden nu onderzocht en we zijn volop bezig met de opmaak van het bestek.”

Om de Vismarkt op te waarderen en om omwonenden, bezoekers en de handel te voorzien van voldoende parkeergelegenheid, is er nood aan een ondergrondse parking met mobipunt voor verschillende vervoersmiddelen. Tegelijkertijd ​ wordt het Bruulpark integraal behouden en zelfs uitgebreid met de integratie van de Perenboomstraat tot aan de Dijle-arm, en mogelijks zelfs de uitbreiding met een gedeelte van de tuin van het klooster van de Paters Assumptionisten.

Correcte aanpak stad
Om een ondergrondse parking van 300 plaatsen te realiseren, werden reeds verschillende stappen ondernomen. De gemeenteraad keurde in maart 2021 de samenwerkingsovereenkomst met Interleuven en het ruimtelijk uitvoeringsplan ​ voorlopig goed. Daarna volgde het openbaar onderzoek, waarbij iedereen bezwaren kon indienen. Na enkele aanpassingen aan het plan, keurde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoering goed in oktober 2021. Dat resulteerde in februari 2022 in een beroep bij de Raad van State om het ruimtelijk uitvoeringsplan nietig te verklaren. Nu, een jaar later oordeelde de Raad van State dat de stad Leuven een grondige studie heeft uitgevoerd, die rekening houdt met alle aspecten – van milieueffecten en waterhuishouding tot erfgoed – en dat alle onderdelen voldoende gestoffeerd en publiek consulteerbaar zijn. Ook werd het positieve advies van verschillende instanties, zoals de Gecoro, in rekening gebracht. Bovendien kan men zich terugvinden in de redenering van de stad dat er een centrumparking ontbreekt in het sinds 2016 ingevoerde verkeerslussensysteem. Kortom, de stad heeft alle bezwaren onderzocht, de vastgestelde procedure is correct uitgevoerd en de beslissing is goed gemotiveerd. Schepen Devlies: “Dat de Raad van State geen enkele reden ziet om het ruimtelijk uitvoeringsplan te vernietigen, wil zeggen dat we nu volle kracht vooruit kunnen gaan met de herontwikkeling van de Vismarkt!”

Vier kandidaat-ontwerpers/bouwers
Vier kandidaten van aannemers en hun architecten hebben zich al aangemeld om het parkinggebouw te ontwerpen. “Die kandidaturen worden nu onderzocht en we zijn volop bezig met het afwerken van het bestek”, vervolgt schepen Devlies. “Hiermee hopen we in de lente te landen en in het najaar kunnen we dan de voorstellen aan de buurt te voorstellen. Als alles goed loopt, zullen we in de volgende legislatuur, rond 2028, eindelijk genieten van een heraangelegde Vismarkt met een duurzame parking in de historische benedenstad, die zowel bewoners, als toeristen en de handel ten goede komt.”

Arrest Raad van State Parking Benedenstad.pdf

PDF - 467 Kb

 

Website preview
Parking Benedenstad
Op de site van Interleuven in de Brouwersstraat komt een nieuwe parking met mobipunt.
Stad Leuven

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]