Stad Leuven lanceert oproep voor overnemer stadsscholen

Op 24 juni maakte stad Leuven bekend dat ze op zoek gaat naar een nieuw schoolbestuur voor de stedelijke scholen SKLO en SBLO/Parkschool. Het betekent dat de stad zoekt naar een partner die het algemeen beleid uittekent en die de directies van de twee scholen aanstuurt. Zo wil de stad alle groeikansen aan de school geven en zich zelf richten op de regierol die ze opneemt in het Leuvens onderwijs.

“We besloten om het schoolbestuur over te dragen omdat we ervan overtuigd zijn dat de scholen en de kinderen er beter van worden als de scholen onderdeel zijn van een grotere scholengroep in de stad. We zien bijvoorbeeld vooral meer kansen naar digitalisering, uitwisseling van kennis en vorming. Bovendien willen we als stadbestuur regierol die we spelen in het Leuvense onderwijsveld nog meer opnemen. Als stadsbestuur willen we àlle Leuvense scholen inspireren en ondersteunen om werk te maken van sterk onderwijs dat kansen geeft aan alle kinderen. Tijdens de lockdownperiode hebben we dat bevestigd gezien. Onder andere door laptops te verzamelen en huiswerkbegeleiders te zoeken voor kinderen in alle scholen, konden we echt een verschil maken”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera.

De laatste jaren zijn er steeds meer steden die het schoolbestuur van de eigen scholen overdragen. De afgelopen jaren beslisten bijvoorbeeld Mechelen, Aarschot, Sint-Truiden, Halle, Landen en Oostende al om niet langer als stadsbestuur een school aan te sturen.

Oproep naar kandidaat-schoolbesturen
De stad gaat nu op zoek naar een enthousiaste scholengroep die de scholen een mooie toekomst kan geven. Ze doet dat door een open oproep te lanceren. “ Hierin staat wat voor het stadsbestuur, de leerkrachten en de ouders belangrijk is. We vragen aan alle geïnteresseerden om hun visie en hun aanpak te omschrijven”, zegt de schepen.

Bij de opmaak van de open oproep heeft het stadsbestuur geluisterd naar iedereen in de school. Leerkrachten en directie konden hun ideeën, vragen en bezorgdheden kwijt in een online vragenlijst. In een vergadering nadien ging de stad er met hen dieper op in. Ook voor de ouders organiseerde de stad een overlegmoment.  “In de voorbereidingsfase is duidelijk geworden dat iedereen de grote diversiteit en de stevige projecten voor het buitengewoon onderwijs hard waardeert. Het is aan de kandidaat-schoolbesturen om ons met hun projectvoorstel te overtuigen dat die troeven zullen blijven bestaan in de school”, zegt schepen Wadera.

Verder verloop
De oproep wordt volgende maandag ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Nadien kunnen kandidaat-schoolbesturen hun dossier indienen tot 14 december. Geïnteresseerden vinden de oproep vanaf 27 oktober op www.leuven.be/overdracht-stadsscholen.

Een jury zal de voorstellen beoordelen op de verschillende onderdelen. Die jurybeoordeling vormt voor het schepencollege een belangrijke input om tegen 25 januari een voorstel tot beslissing voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarna zal de stad met het nieuwe schoolbestuur en de vakbonden het traject verder zetten, zodat het een zachte overgang wordt voor de leerkrachten, leerlingen en de ouders. Vanaf 1 september 2021 zal het de school dan verder gaan met het nieuwe schoolbestuur.

 

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven