Stad Leuven maakt pesten bespreekbaar

Op vrijdag 22 februari start de Vlaamse Week tegen Pesten, een initiatief van het Vlaams Netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’. Naar aanleiding van deze week organiseert de stad Leuven een sensibiliseringsactie om pesten bespreekbaar te maken. Sinds begin februari verschenen in 13 middelbare scholen en op enkele andere plaatsen in de stad stapsgewijs bollen met symbolen, zonder bijkomende informatie. Vandaag werd de betekenis van deze symbolen duidelijk. Op alle locaties waar de bollen verschenen, verspreidde de preventiedienst van de stad Leuven posters waarop de betekenis van elke bol staat, aangevuld met info over wat je kan/moet doen bij pesten en de hulplijnen waar kinderen en jongeren terecht kunnen. Op die manier wil de stad pesten bespreekbaar maken en scholen stimuleren om pesten aan te pakken.

“Het is supergoed dat deze campagne het thema nog eens onder de aandacht brengt en het bespreekbaar maakt. Ik hoor wel eens zeggen dat pesten toch niet meer van deze tijd is. Het is dus belangrijk dat het bespreekbaar wordt gemaakt”, aldus schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Als volwassene is het vooral ook een uitdaging om cyberpesten te leren herkennen en ermee om te gaan.”

Vormingen en infoavonden
De preventiedienst organiseert vormingen in de secundaire scholen in Leuven rond pesten, cyberpesten, online haatspraak...  Aan de hand van de comedy-voorstelling ‘Shut your Facebook’ bijvoorbeeld leren leerlingen veilig omgaan met sociale media en internet. Scholen kunnen bij de preventiedienst ook terecht voor ondersteuning bij het opstellen en bijsturen van hun pest- en/of cyberpestbeleid of voor materialen en methodieken om rond deze thema’s aan de slag te gaan. Daarnaast vinden regelmatig infoavonden plaats voor leerkrachten en ouders rond veilig internet en cyberpesten. Het thema komt ook uitgebreid aan bod in vormingsavonden voor begeleiders van jeugdbewegingen in samenwerking met Tumult vzw.

KabaaL over pesten
Niet alleen ouders, maar ook kinderen zelf krijgen regelmatig informatie en reminders. De jeugddienst van de stad Leuven zet hard in op communicatie en bewustmaking rond pesten. Dat gebeurt onder andere via KabaaL, het nieuwe kinderlabel van de stad Leuven. “Met KabaaL willen we Leuven door een kinderbril laten zien en hen uitnodigen om mee vorm te geven aan hun leven in de stad”, verduidelijkt Lalynn Wadera.

De voorbije maanden kwam pesten naar boven als een iets waar de kinderen van wakker liggen. In het KabaaL-magazine dat op 21 maart verschijnt, is daarom een uitgebreid dossier gewijd aan pesten. “Dit bewijst dat pesten voor de kinderen een belangrijk thema is en dat ouders en scholen hiervan in samenwerking met de stad werk moeten maken”, aldus schepen Wadera hieruit.

Het KabaaL-magazine wordt uitgedeeld aan de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van alle Leuvense basisscholen. Verder is het te vinden in de bibliotheek en in de wijkcentra en op www.kabaalleuven.be.

KiVa-scholen
De stad Leuven koos er  een aantal jaar geleden voor om scholen te ondersteunen die werk maken van een systematisch en duurzaam antipestbeleid. Een negental basisscholen laat zich daarvoor inspireren door een Fins model – KiVa, dat ‘fijn’ betekent. KiVa is een preventief en schoolbreed beleid voor basisscholen, dat het welbevinden op school versterkt en (cyber)pestproblemen voorkomt en oplost. Het versterkt de sociale vaardigheden van leerlingen en ook leerkrachten voelen zich beter in een KiVa-school.

Omdat het vorige stadsbestuur heel wat kansen zag in deze methodiek besloot de stad om het  driejarig KiVa-programma in de Leuvense basisscholen mee te ondersteunen. Nu heel wat scholen opgestart zijn, wordt er bekeken hoe dit verder uitgediept en eventueel uitgebreid kan worden naar andere basisscholen. “Met KiVa heeft het stadsbestuur ook kleur gekozen voor een positieve en systematische methodiek tegen pesten”, besluit schepen Wadera.

Extra cijfermateriaal
Voor meer informatie en cijfers over het thema pesten en cyberpesten verwijzen we naar het Vlaams netwerk ‘Kies Kleur tegen Pesten’ (www.kieskleurtegenpesten.be) en het onderzoek van Apestaartjaren 2018 (www.apestaartjaren.be).

 

 

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Jan Willems diensthoofd preventiedienst
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Jan Willems diensthoofd preventiedienst
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven