Stad Leuven opent onthaalhuis en organiseert activeringstrajecten voor anderstalige nieuwkomers

Vorige vrijdag opende stad Leuven De Nomade, een onthaalhuis voor anderstalige nieuwkomers tussen 16 en 35 jaar, in het deelgemeentehuis in het Heuvelhofpark in Kessel-Lo. Hier komen allerlei partners die betrokken zijn bij hun onthaal, opleiding, tewerkstelling, huisvesting, welzijn en vrijetijdsbesteding samen.

De Nomade wordt een open en warme plek. Ontmoeting, ontdekking en ontplooiing staan centraal. De jongeren kunnen er, heel laagdrempelig, activiteiten bijwonen en in gesprek gaan met professionals. Het is ook een plek van contact en verbinding met Leuvenaars. “In het vroegere deelgemeentehuis van Kessel-Lo brengen we met De Nomade verschillende organisaties zoals OCMW, JAC, Minor-Ndako, VDAB, Agentschap Integratie & Inburgering en ROOTS Leuven samen op één plek”, vertelt Lalynn Wadera, schepen voor stadsgebouwen en diversiteit.

“De ondersteuning die we jonge nieuwkomers bieden, was tot op heden verspreid over verschillende locaties. Door die samen te brengen, wordt de begeleiding en doorverwijzing naar opleiding en tewerkstelling voor de jongeren gemakkelijker toegankelijk. De doorverwijzing verloopt ook efficiënter en korter op de bal.  De Nomade wordt dé plek waar jongeren alle mogelijkheden krijgen om hun toekomst onder begeleiding in handen te nemen en op te starten”, vult Dirk Vansina, schepen van jeugd, aan.

Activeringstrajecten voor jonge vluchtelingen
Stad en OCMW Leuven organiseren op deze locatie ook activeringstrajecten. Op 1 september startten een veertigtal jonge vluchtelingen met een voltijds traject dat hen voorbereidt op opleiding en tewerkstelling, dat hen nieuwe toekomstperspectieven laat opdoen. Ze volgen lessen Nederlands, wiskunde en computervaardigheden, aangevuld met persoonlijke en professionele oriëntering via een praktijk- en ervaringsgerichte aanpak, en ondersteund met individuele trajectbegeleiding.

“Een heleboel enthousiaste partners slaan de handen in elkaar om dit alles mogelijk te maken. In De Nomade komen allerlei hulpverleningstrajecten, informatie- en activeringstrajecten samen onder één dak, dat belooft een succesformule te worden. De Nomade zal voor heel wat jongeren een plek zijn waar ze zich thuis voelen, kunnen groeien en hun netwerk kunnen uitbreiden”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn en voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De partners van De Nomade en de activeringstrajecten vormen samen een sterk partnernetwerk om een krachtig onthaalbeleid te creëren voor anderstalige nieuwkomers. “Met deze innovatieve projecten creëren we hoge sociale impact. We leggen bruggen tussen partners door hen fysiek samen te brengen, omdat we ervan overtuigd zijn dat zowel de partners als de jongeren er beter van worden. De dienstverleners kunnen elkaar versterken. De jongeren krijgen één locatie waar ze de juiste ondersteuning vinden om zich snel thuis te voelen in Leuven en zelf te beginnen bouwen aan hun toekomst”, besluit schepen voor diversiteit Lalynn Wadera.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Lien Eerdekens Coördinatie onthaalbeleid nieuwkomers
Jeroen van Gilse Projectcoördinatie Nomade
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Lien Eerdekens Coördinatie onthaalbeleid nieuwkomers
Jeroen van Gilse Projectcoördinatie Nomade
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven