Stad Leuven overlegt met cultuur- en evenementensector over programma najaar

Positieve evaluatie Anderhalvemetersessies

De nationale veiligheidsraad besliste dat er vanaf 1 september meer publiek toegelaten wordt op evenementen. Binnen mogen er tot 200 mensen aanwezig zijn, buiten tot 400. “Het is haalbaar om dat veilig te doen, als er voldoende aandacht is voor de maatregelen en iedereen zich voorzichtig gedraagt om elkaar te beschermen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. "De Leuvense aanpak met een tweesporenbeleid bewijst dat het veilig kan: voorzichtigheid en duidelijke maatregelen enerzijds, waardoor er op vlak van cultuur, evenementen, sport… veel mogelijk is anderzijds. Na een uitstekende evaluatie van de Anderhalvemetersessies, gaan we nu samen met de sector bekijken welke culturele activiteiten en evenementen we coronaveilig kunnen organiseren de komende maanden.”

De 130 coronaproof voorstellingen en concerten op 11 buitenlocaties, die stad Leuven samen met de culturele organisaties uitwerkte onder de noemer Anderhalvemetersessies, zijn volop aan de gang. “We zijn nu ongeveer halverwege, en het verloopt uitstekend”, zegt burgemeester Ridouani. “Vele Leuvenaars en bezoekers genieten van een ontspannende, veilige avond. Dat is mogelijk omdat de Leuvenaars voorzichtig zijn en de maatregelen goed opvolgen. Daardoor kan er veel, zoals onze kinderen naar school sturen en allerlei activiteiten organiseren om toch een beetje te genieten en te ontspannen.”

De Anderhalvemetersessies zijn ook een grote steun voor de cultuur- en evenementensector, die zwaar getroffen is door de coronacrisis. “Het veiligheidsprotocol dat de sector hanteert om activiteiten 100 procent veilig te laten verlopen, werkt uitstekend”, zegt schepen van cultuur en evenementen Denise Vandevoort. “Samen met de sector gaan we bekijken welke evenementen we kunnen toelaten na 1 september, als de versoepelingen van de veiligheidsraad in werking treden.”

De culturele spelers zijn er klaar voor. Zo staat een verlenging van Geel Hesje door het Nieuwstedelijk nu al op het programma, 30CC zet de voorstellingen op het binnenplein van Tweebronnen verder met een Amateurama 2.0 en start het nieuwe seizoen met drie openingsweekends, telkens met cultuurprikkels op maat. En ook de grote cultuurhuizen in Leuven, waaronder Het Depot en STUK,  bieden tal van voorstellingen aan. Van film kan men in Leuven eveneens blijven genieten, in onder meer Cinema Zed.

Vanaf 1 september kunnen de burgemeester en betrokken minister uitzonderingen toestaan op het maximumbezoekersaantal. “Ook dat nemen we samen met de sector onder de loep. De Anderhalvemetersessies geven alvast vertrouwen dat er veel mogelijk is op een veilige manier”, zegt schepen Vandevoort.

“Ik ben trots dat Leuven bewijst dat het kan: sfeervolle concerten en voorstellingen organiseren én alle veiligheidsvoorschriften en maatregelen ten volle naleven”, besluit burgemeester Ridouani. “Dat is een opsteker voor de Leuvenaars, en broodnodige steun voor de cultuur- en eventsector. Het belang van cultuur – in de brede betekenis - kan niet overschat worden. Een bruisend, cultureel leven zorgt voor verbinding tussen mensen, zeker op een moment zoals nu.”

Contacteer ons
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Piet Forger directeur cultuur
Steven Dusoleil directeur communicatie en stadsmarketing
Mohamed Ridouani burgemeester, stad Leuven
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Piet Forger directeur cultuur
Steven Dusoleil directeur communicatie en stadsmarketing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven