Stad Leuven plaatst samen met inwoners zonnepanelen op tien publieke gebouwen

Eind 2019 kondigde de stad Leuven een van de grootste coöperatieve projecten rond hernieuwbare energie in Leuven aan. De stad voorziet tien publieke gebouwen van zonnepanelen in samenwerking met ECoOB en Ecopower, twee lokale energiecoöperaties. Leuvenaars kunnen op die manier mee investeren in en eigenaar worden van de zonne-installaties.
De eerste twee zonne-installaties werden deze week geplaatst op de daken van kinderdagverblijf De Girafant en van ontmoetingscentrum Genadedal. Later dit jaar volgen zonnepanelen op nog  acht andere publieke gebouwen in Leuven. De stad bespaart hiermee jaarlijks 180 ton CO2.

De zonne-installatie die deze week geplaatst werd op het dak van kinderdagverblijf De Girafant, betekent het startschot van het coöperatieve zonneproject. 330 zonnepanelen voorzien het kinderdagverblijf aan de Philipssite van 109 kWp. Dit komt overeen met een productie van 98.000 kWh per jaar, vergelijkbaar met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van 28 gezinnen. Tegelijkertijd werd ook ontmoetingscentrum Genadedal van een zonne-installatie met 37 panelen voorzien, goed voor een jaarlijkse elektriciteitsopbrengst van 11.500 kWh.

Tien installaties voor eind van dit jaar
Na De Girafant en Genadedal volgen nog acht andere publieke gebouwen in Leuven. Begin augustus komt er een zonne-installatie op het politiehuis aan de Philipssite. Die  installatie is meteen ook de grootste van de tien, goed voor zo’n 250 kWp. Daarna volgen ontmoetingscentrum 't Celestijntje , de Sportschuur in Wilsele, Museum M, de Bib Leuven Tweebronnen, de woonzorgcentra Edouard Remy en Ter Vlierbeke en de facilitaire diensten van Zorg Leuven op de Geldenaaksebaan. Alle werken zullen voor eind 2020 afgerond zijn. De zonnepanelen op deze daken samen zijn goed voor een vermogen van 830 kWp en een investering van 650.000 euro.

Totale besparing van 180 ton CO
"Op dit moment wordt er in Leuven amper 11 GWh elektriciteit per jaar geproduceerd via zonne-energie, terwijl de mogelijkheden voor elektriciteit via zonnepanelen geschat wordt op iets meer dan 400 GWh. Er ligt dus nog meer dan 97% aan onbenut potentieel. Het aandeel zonne-energie moet flink omhoog, willen we als stad klimaatneutraal worden. Door zonnepanelen te installeren op tien daken van publieke gebouwen dragen we als stad ons steentje bij", aldus schepen van klimaat en duurzaamheid David Dessers.

De zonnepanelen op de tien publieke gebouwen zullen alvast zo'n 740.000 kWh per jaar opleveren. Dit komt overeen met het elektriciteitsverbruik van ongeveer 200 Leuvense huishoudens. Met deze zonnepanelen zal de stad naar schatting jaarlijks 180 ton CO2 besparen.

100% gefinancierd door inwoners
De zonnepanelen worden gefinancierd met burgerkapitaal. Door samen te werken met twee energiecoöperaties, Ecopower en ECoOB, kunnen inwoners, Leuvense instellingen, organisaties en bedrijven financieel in het project participeren. Leuvenaars kopen een aandeel van ECoOB en/of Ecopower en worden zo mede-eigenaar van alle installaties van de coöperatie. Het eigenaarschap is dus niet beperkt tot de zonnepanelen die op de Leuvense daken geïnstalleerd worden.

“Inwoners, Leuvense instellingen en organisaties kunnen maximaal en rechtstreeks financieel in dit project participeren en investeren in hernieuwbare energie. Alle natuurlijke energiebronnen zouden immers gemeenschappelijk goed moeten zijn. De Leuvenaar heeft zo de kans om het zonlicht, de wind en andere bronnen maximaal te ‘oogsten’”, vult David Dessers aan.

Deze manier van werken is een win-winsituatie voor zowel de burgers, de coöperaties als de stad. Leuvenaars kunnen een graantje meepikken, de coöperaties versterken hun werking en slagkracht en de stad ziet haar energiefactuur naar beneden gaan. “Dat model heeft een groot potentieel in onze stad”, aldus Dessers.

“Sinds de lancering van het project zagen we het aantal aandeelhouders al verviervoudigen” vult Sven Calluy van energiecoöperatie ECoOB aan. “In totaal haalden we samen met Ecopower al zo’n 340.500 euro op, meer dan de helft van het totaalbedrag. We roepen graag alle Leuvenaars nog eens op om ook hun steentje bij te dragen aan dit mooie project. We willen zoveel mogelijk Leuvenaars deelgenoot maken van het coöperatieve gedachtengoed en daarom is ons doel om dit jaar nog 100 extra inwoners aandeelhouder te laten worden”.

Eén aandeel kost 250 euro. Meer informatie hierover is te vinden op www.ecoob.be en www.ecopower.be.

Contacteer ons
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Ilse Premereur adviseur dienst duurzaam beleid, stad Leuven
David Dessers schepen van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid, landbouw en consumptie, stad Leuven
Ilse Premereur adviseur dienst duurzaam beleid, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven