Stad Leuven roept, samen met 210 andere Europese steden, EU op om uitstoot tegen 2050 tot nul te herleiden

Gisteren, 9 mei, vond een informele bijenkomst plaats van Europese staatshoofden en regeringsleiders in Sibiu, Roemenië. 210 burgemeesters, waaronder de Leuvense burgemeester Mohamed Ridouani, roepen de Europese Raad en haar lidstaten op om zich in te zetten voor een duurzame klimaatstrategie en bindende, ambitieuze emissiereductiedoelstellingen.

Stad Leuven sluit zich aan bij de burgemeesters en leiders van 210 steden in heel Europa, die samen 62 miljoen burgers vertegenwoordigen. Ze dringen er bij de Europese Raad en de lidstaten op aan de klimaatafspraken van de EU op te voeren, wereldwijd leiderschap te tonen en de ambitie te tonen om snel vooruitgang te boeken bij de implementatie van het Akkoord van Parijs.

“Ik heb geen seconde getwijfeld om deze brief aan de Europese leiders te ondertekenen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani. “In Leuven nemen we al jarenlang het voortouw, onder meer met Leuven 2030 vzw, de ambitieuze Roadmap met acties voor een toekomstbestendig Leuven en onze unieke manier van samenwerken met inwoners, bedrijven, ondernemers, onderwijsinstellingen…. Alleen stopt het klimaat niet aan onze stadsgrenzen. We moeten op grote schaal aan de slag. Heel Europa moet actie ondernemen, met duidelijke en bindende afspraken, en voldoende steun voor steden en landen.”

De eisen van de 210 steden omvatten:

  • Een rechtvaardige en inclusieve Europese klimaatstrategie op lange termijn ontwikkelen die de wendbaarheid vergroot en ervoor zorgt dat de uitstoot in de EU tegen 2020 zijn maximum bereikt, tegen 2030 meer dan gehalveerd is en tegen 2050 tot  nul herleid is;
  • De klimaat- en energiedoelstellingen van de EU en de Nationaal Bepaalde Bijdrage voor 2030 verbeteren zodat een veerkrachtige, snelle en rechtvaardige energietransitie in lijn met de bovengenoemde doelstellingen mogelijk is;
  • De volgende langetermijnbegroting van de EU afstemmen op deze strategie, de subsidies voor fossiele brandstoffen afschaffen en klimaatacties als prioriteit in alle financieringsprogramma's integreren;
  • Alle lidstaten verbinden tot bindende reductiedoelstellingen voor een netto nul-uitstoot en de bovenstaande doelstellingen.

De open brief, zie hieronder, ondertekend door de leiders van steden in 21 lidstaten van de EU, en 7 buurlanden werd gepubliceerd vóór de conferentie ‘De toekomst van Europa’ die in Sibiu, Roemenië, plaatsvond op 9 mei 2019.

EU Cities Open Letter 2019 (EN).pdf

PDF - 558 Kb

Achtergrondinformatie.docx

DOCX - 15 Kb

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]