Delen:

Stad Leuven start laatste restauratiefase Abdij van Park

De grootscheepse restauratiecampagne van Abdij van Park krijgt een subliem sluitstuk met de restauratie en herbestemming van de oost- en noordvleugel en infirmerie. Stad Leuven heeft hiertoe de werken gegund aan aannemer Monument-Vandekerckhove. Architectenbureau Studio Roma en studiebureau Ingenium maakten de plannen op en zullen de werken opvolgen.

De oost- en noordvleugel en infirmerie zijn herbestemd voor gemengd gebruik door EAP (Erfgoedsite Abdij van Park) en KU Leuven. Hiervoor zullen grote delen van deze gebouwen, na restauratie in ondererfpacht worden gegeven aan de KU Leuven.

Een van de blikvangers is de 16e-eeuwse kapittelzaal in de oostvleugel. Op de eerste verdieping van de oostvleugel en infirmerie komen kamers en leefruimten voor paters en priesterstudenten. De zolderverdieping van de oostvleugel krijgt een bijkomende tentoonstellingsruimte.

De werken starten op 13 september 2021 en duren tot in 2025. De kosten van de werken zijn geraamd op 8.962.646,37 euro.

De restauratiecampagne van Abdij van Park kadert in de meerjarensubsidiëring door de Vlaamse overheid.

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]