Stad Leuven start uitbetalingen noodfonds cultuur

De cultuursector in Leuven is gezond en dynamisch, maar krijgt zware klappen. Vlak voor de zomer kondigde het stadsbestuur voor 2,7 miljoen euro ondersteuningsmaatregelen aan, zowel voor verenigingen, freelancers, kleine gezelschappen als grote kunst- en cultuurhuizen. Vandaag komt ook de steun aan de grote cultuurorganisaties ter kennisname op de Leuvense gemeenteraad.

“Op 19 juni maakten we bekend dat Leuven de cultuursector versterkt met een injectie van 2,7 miljoen euro”, vertelt schepen van cultuur Denise Vandevoort. “Dat steunplan bestaat uit een noodfonds van 300.000 euro op korte termijn en een relanceplan van 1,25 miljoen euro dat perspectief biedt op lange termijn, en dat we in overleg met de hele cultuursector vormgeven. De Zomer van Leuven, met de succesvolle Anderhalvemetersessies, was een eerste ingreep en meteen een schot in de roos, zowel voor artiesten, crew als publiek.”

Noodfonds: snelle uitbetaling
Binnen het noodfonds wordt budget vrij gemaakt voor de drie groepen waar de nood het hoogst is: verenigingen, kleine culturele organisaties zonder structurele subsidie uit Vlaanderen en individuele cultuurwerkers. De stad lanceerde een oproep. In totaal kwamen er 132 steunaanvragen binnen. “De administratie is zo goed als klaar met de behandeling van deze dossiers. Bijna alle aanvragen kunnen positief beantwoord worden. De individuele cultuurwerkers werden eerst behandeld, zij ontvangen een toelage van € 1500. De verenigingen en kleine gezelschappen volgen snel. De uitbetaling gebeurt op zeer korte termijn.”, zegt directeur cultuur Piet Forger.

Relanceplan
 “Tegelijkertijd kunnen we vandaag vaststellen dat de onzekere tijden voorbij de horizon van 2020 reiken. Ondersteuning zal ook de komende jaren noodzakelijk blijven. Vandaag is immers een essentieel onderdeel van het culturele ecosysteem - mensen bij elkaar brengen – in gevaar. Activiteiten organiseren is praktisch onmogelijk of kost (te) veel geld, tijd, moeite en energie. In maart 2020 was Leuven een bruisende cultuurstad, met een jonge en performante kunstensector, dynamische cultuurhuizen en een unieke erfgoedbiotoop. Stad Leuven wil dat graag zo houden, nu en in de toekomst. Daarvoor zetten we, samen met de sector, verder in op het ruimere relanceplan”, zegt Denise Vandevoort. 

De eerste actie in dit kader is een herstelfonds voor de grotere culturele organisaties uitwerken. “De focus ligt hier niet alleen op het lenigen van de hoogste nood, maar ook en vooral op veerkracht. Ook deze steun ligt momenteel voor, zodat die op korte termijn bij de grote cultuurhuizen terecht komt. ”

Hoop
Het is duidelijk: de coronaperiode dwingt tot reflectie. De cultuursector staat onder druk, maar blijft niet bij de pakken zitten. Creativiteit zit in het DNA. En dat levert vaak innovatieve formats op. Een mooi voorbeeld daarvan is het platform ‘podiumaanbodleuven.be’, waarop de Leuvense professionele gezelschappen, collectieven of individuele makers hun werking en projecten voorstellen aan programmatoren in heel Vlaanderen. Het is een initiatief van de Leuvense gangmakers Het nieuwstedelijk, Cie Tartaren en fABULEUS in samenwerking met 30CC en toont de enorme boost die de Leuvense podiumkunsten de afgelopen jaren kenden. Onder het motto #leuvenwilspelen #altijdsamen bereiden ze vandaag het fraaie culturele aanbod voor morgen voor.

Noodfonds in cijfers

Bij het verenigingsleven is 65% van de aanvragers een amateurkunstenvereniging. De verdeling bij de professionelen weerspiegelt de diversiteit van het Leuvense kunstenveld: theater (39%), muziek (30%), circus (9%) en beeldende kunst (4%), mengvormen (4%), dans (4%), musical (4%) of erfgoed (4%).

Bij de individuele cultuurwerkers merk je een spreiding over alle genres heen: audiovisuele sector (7%), beeldende kunsten (16%), circus (13%), dans  (8%), muziek (16%), klassieke muziek (7%), educatie (3%), theater (25%), productie (5%).

 

 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Piet Forger directeur cultuur
Denise Vandevoort schepen van cultuur, evenementen, toerisme, deeltijds kunstonderwijs en senioren, stad Leuven
Piet Forger directeur cultuur
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven