Stad Leuven stelt communicatiewaaier voor op tweede inspiratiedag voor meertaligheid

Gisteren organiseerde de stad Leuven voor de tweede keer een inspiratiedag rond meertaligheid. De stad wil meertaligheid namelijk omarmen en mensen die het Nederlands nog niet machtig zijn ten volle ondersteunen. Daar zijn heel wat hulpmiddelen en instrumenten voor. Welke dat zijn, hoe en wanneer ze best ingezet worden was het onderwerp van een druk bijgewoonde inspiratiedag. De stad stelde er ook haar communicatiewaaier op maat van Leuven voor.

Dat veel organisaties nood hebben aan deze ondersteuning mag duidelijk zijn. Meer dan 80 deelnemers uit allerlei organisaties schreven zich in, zoals onder meer KU Leuven, CAW Oost-Brabant, leerkrachten, zorgcoördinatoren, Leuvense vrijwilligers … “De inspiratiedag vond niet toevallig gisteren plaats, op de Internationale Dag van de Moedertaal. Met meer dan 160 nationaliteiten hier in Leuven, kunnen we met zekerheid zeggen dat we een meertalige stad zijn. En daar zijn we trots op! In Leuven kiezen we daarom ook voluit voor meertaligheid”, zegt schepen van diversiteit Lalynn Wadera. “Tegelijk is Nederlands de taal die ons verbindt in Leuven. Nederlands is de taal waarmee je jouw weg vindt, de taal die je met andere Leuvenaars in contact brengt. Om mensen die het Nederlands nog niet zo goed spreken daarin mee te nemen, kunnen stadsmedewerkers en andere dienstverleners allerlei hulpmiddelen en methodieken gebruiken. Die handvaten reiken we hen vandaag met de communicatiewaaier aan.”

Communicatiewaaier
De communicatiewaaier is een algemeen instrument van het Agentschap Integratie & Inburgering. De variant die specifiek aangepast is aan de Leuvense context werd vandaag voorgesteld op de inspiratiedag. De waaier maakt professionele dienstverleners wegwijs in de mogelijkheden om Leuvenaars die het Nederlands nog niet goed begrijpen verder te helpen. Een beslissingsmodel leidt gebruikers naar het meest geschikte hulpmiddel. “Door kleine aanpassingen in onze taal, kan je een gesprek toegankelijk en begrijpelijk maken voor mensen die nog niet goed Nederlands spreken”, weet Wadera. Daarnaast zijn er nog andere nuttige hulpmiddelen die er gekomen zijn als gevolg van de omarming van meertaligheid in Leuven zoals vertaalapps, diverse soorten tolken, taalhulpen of cultuursensitieve ondersteuners. Door het gebruik van de communicatiewaaier kunnen hulpverleners de juiste vorm van ondersteuning bepalen in een specifieke situatie.

Je kan online een exemplaar van de communicatiewijzer bestellen of afhalen bij de afdeling diversiteit en gelijke kansen van de stad Leuven (Diestsesteenweg 104F, Kessel-Lo)

Taalhulpen en cultuursensitieve ondersteuners
Soms kan het nuttig zijn om persoonlijke ondersteuning in te zetten. “We kiezen er al enkele jaren voor om te werken met taalhulpen en cultuursensitieve ondersteuners. Die zijn een belangrijke hulp voor bijvoorbeeld leraren en hulpverleners”, vertelt Wadera. ​

Taalhulpen zijn vrijwilligers die getraind zijn om eenvoudige gesprekken te tolken. Denk hierbij aan een intakegesprek op een nieuwe school, een oudercontact, een aanvraag van documenten op het stadskantoor … ​ Er zijn taalhulpen die Arabisch, Dari, Farsi, Pashtu, Russisch, Somali, Turks en Urdu kunnen tolken.

Cultuursensitieve ondersteuners gaan nog een stap verder. Ze geven ook inzicht in hoe culturele of religieuze achtergronden meespelen in een gesprek - en dat zowel voor een hulpverlener als voor een nieuwkomer. Wanneer ouders bijvoorbeeld op school worden uitgenodigd voor een gesprek over de mentale gezondheid van hun kind, kan een cultuursensitieve ondersteuner tijdens het gesprek bepaalde begrippen duiden en taboes of interpretaties kaderen. Op die manier is er meer wederzijds begrip.

Tijdens de opleidingsdag leren de deelnemers hoe een taalhulp of een cultuursensitieve ondersteuner werkt en hoe ze hun hulp kunnen inschakelen. ​

En verder
Ook na deze inspiratiedag ondersteunt de stad Leuvense organisaties en scholen met hun vragen rond aanleren van het Nederlands en meertaligheid. Doorheen het jaar kunnen geïnteresseerden vormingen volgen rond diversiteitsbewust communiceren, duidelijk spreken en schrijven.

Hulp bij communicatie met een meertalig en cultureel divers publiek
Vlot, duidelijk en diversiteitsbewust communiceren kan een uitdaging zijn. We bieden hulp aan organisaties in de welzijns-, sociale en onderwijssector.
Stad Leuven

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]