Stad Leuven stelt voor om SKLO en SBLO/Parkschool toe te wijzen aan GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Stad Leuven lanceerde eind oktober een open oproep voor schoolbesturen die de stedelijke scholen SKLO en SBLO/Parkschool willen overnemen. Geïnteresseerde besturen konden een projectvoorstel indienen tegen 14 december. De stad ontving een kandidatuur van  GO! scholengroep Huis 11. De jury beoordeelde het dossier positief en draagt Huis 11 nu voor aan de gemeenteraad als geschikte overnemer van beide scholen.

De jury was samengesteld uit ambtenaren, experten en een afgevaardigde van de adviesgroep van ouders, leerkrachten en directies van de twee scholen. De jury beoordeelde het ingediende dossier aan de hand van criteria die de stad vooraf samen met de ouders, leerkrachten en directies opstelde. Ze bekeek onder andere in welke mate de visie van het kandidaat-schoolbestuur op onderwijs en diversiteit aansluit bij die van de school. Daarnaast beoordeelde de jury de plannen voor renovatie van de gebouwen, het aanbod aan levensbeschouwelijke vakken en de manier waarop ze de ouders, het schoolpersoneel en de buurt zullen betrekken in het verdere verloop. Het dossier kreeg een positieve score.

Gemeenteraad beslist
Het is nu aan de gemeenteraad om te beslissen over het voorstel om het GO! formeel aan te duiden als overnemer van de stedelijke scholen. Woensdag 20 januari bespreekt de gemeenteraadscommissie onderwijs het dossier. Op maandag 25 januari stemt dan de volledige gemeenteraad.

Als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt, zullen stad Leuven,  GO! scholengroep Huis 11  en de scholen de overname concreet vormgeven.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Bart Diliën Communicatieadviseur, GO! Scholengroep Huis 11
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Filip Huysmans afdelingshoofd onderwijs, stad Leuven
Bart Diliën Communicatieadviseur, GO! Scholengroep Huis 11
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven