Stad Leuven stimuleert ‘kinderopvang op beurtrol’ met Cokido en schenkt 50 lidmaatschappen weg

Voor veel ouders is het elke schoolvakantie een hele puzzel om leuke opvang voor de kinderen te vinden. De organisatie Cokido ondersteunt gezinnen die samen met enkele andere ouders zelf opvang willen organiseren in een beurtrolsysteem. Stad Leuven geeft het initiatief een duwtje in de rug met het uitdelen van 50 gratis lidmaatschappen verspreid over de vijf deelgemeenten.

Ouders zijn voortdurend op zoek naar een gezonde balans tussen werk en kwalitatieve vrije tijd. “Bijspelen, waarbij ouders uit eenzelfde buurt in een beurtrol op elkaars kinderen passen, is een leuke, innovatieve en vooral praktische manier voor gezinnen om kinderopvang in te vullen”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen. Elke ouder speelt, samen met een andere ouder, één dag per week met de kinderen uit de lokale groep. In ruil daarvoor kunnen hun eigen kinderen vier dagen terecht bij de andere ouders, die op hun beurt telkens één dag per week voor hun rekening nemen.

Cokido biedt ondersteunend kader
Wie zelf samen met enkele andere (groot)ouders opvang wil organiseren in een beurtrolsysteem kan voor informatie terecht op www.cokido.org. Daar vind je ook een opstartgids en getuigenissen van bestaande groepen.

Een Cokido-groepje start met een aantal ouders en grootouders die elkaar kennen via de school of de buurt. De groepen organiseren zich buiten de schooluren en tijdens de schoolvakanties. Ze maken onderlinge afspraken over waar, wanneer en door wie de opvang zal gebeuren. Het bijspelen zelf gebeurt in een kindvriendelijke locatie zoals een lokale school of buurthuis of bij de (groot)ouders thuis.

De organisatie Cokido staat ouders of grootouders die zo’n buitenschoolse kinderopvang willen organiseren met raad en daad bij. Lid worden van Cokido kost 30 euro per gezin, per jaar, ongeacht het aantal kinderen of opvangdagen. In dat lidmaatschap zit inbegrepen: gratis gebruik van de planningsapp, verzekering van mensen en gebouwen en heel wat ondersteuning bij het opvanggebeuren (praktisch en inhoudelijk).

In Vlaanderen gingen al meer dan 1.500 gezinnen op deze manier aan de slag en ook bedrijven, organisaties en gemeenten ontdekken de vele voordelen. “Cokido is een fijne manier voor ouders om hun sociaal netwerk in de buurt uit te breiden, zeker voor wie geen uitgebreid familiaal netwerk heeft om op terug te vallen”, vertelt schepen Bieke Verlinden. “En de kinderen ontmoeten nieuwe vriendjes in de eigen buurt. Ook voor ouders die geen voltijdse opvang nodig hebben of kinderen hebben waarvoor minder opvangaanbod bestaat (zoals jonge kleuters) is het een handige opvangvorm”, zegt schepen Verlinden.

Stad Leuven stimuleert
Leuven wil de opstart van Cokido-groepen stimuleren, naast het bestaande aanbod zoals kampjes of speelpleinwerkingen. Zo kunnen Cokido-groepjes tegen een beperkte kostprijs sport- en spelmateriaal uitlenen bij de stad.  Ook schenkt de stad, via vzw Kinderopvang Leuven, vijftig lidmaatschappen van Cokido weg.. De eerste tien gezinnen uit iedere Leuvense deelgemeente die zich inschrijven met de promocode, krijgen automatisch de korting toegekend. Meer informatie hierover vind je op www.leuven.be/cokido.

Dirk Vansina, schepen van jeugd, is alvast enthousiast: “Tijdens de schoolvakanties zet de stad al maximaal in op speelpleinen en zomerkampen. Toch kan de zoektocht naar buitenschoolse opvang voor veel stress zorgen bij werkende ouders. Via dit initiatief kunnen we hen helpen om die work-life balance terug te vinden dankzij het netwerk dat ze uitbouwen waarbij taken verdeeld worden. Cokido is een mooi voorbeeld van hoe inwoners en stadsbestuur ‘samen de stad maken’”, besluit Dirk Vansina.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Murielle Mattelaer beleidsadviseur opvang en opvoeding en coördinator Huis van het kind Leuven
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Murielle Mattelaer beleidsadviseur opvang en opvoeding en coördinator Huis van het kind Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven