Stad Leuven verdeelt opnieuw laptops onder leerlingen

De maatregelen die nodig zijn om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, maken de (digitale) kloof terug zichtbaar en voelbaar. Dat is zeker het geval voor de oudere leerlingen in het secundair onderwijs, die na de verlengde herfstvakantie deeltijds overstappen naar online onderwijs. Een computer is in dat geval nodig om te kunnen blijven leren. Daarom verdeelt stad Leuven opnieuw laptops onder leerlingen die er thuis geen hebben. Het gaat om gebruikte exemplaren die de stad aankoopt of die bedrijven schenken. Tijdens de eerste coronagolf werden zo meer dan 600 leerlingen voortgeholpen.

“Leerlingen van de tweede en derde graad gaan na de zestiendaagse herfstonderbreking terug aan de slag in een alternerende formule. Zij zullen afwisselend enkele dagen online les volgen en enkele dagen op school. We hebben in het voorjaar geleerd dat we het contact met te veel jongeren verliezen als we volledig online gaan”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. De ervaring leert dat leerlingen van de radar verdwijnen omdat de ze geen laptop hebben, maar evengoed omdat sommige leerlingen weinig motivatie of structuur vinden om zelfstandig van thuis uit aan de slag te gaan.

“Met de laptopactie zorgen we alvast dat de leerlingen in staat zijn om mee de lessen te volgen. Daarnaast rekenen we op onze buddy’s, studenten uit de lerarenopleiding, die jongeren huiswerkbegeleiding geven. Zij zijn een hulp voor leerkrachten om de leerlingen gemotiveerd te houden voor hun schoolwerk. En we zijn heel blij dat de scholen zich zo organiseren dat de leerlingen ook nog enkele dagen naar school kunnen komen”, zegt schepen Wadera.

Naast leerlingen ook andere Leuvenaars
Tijdens de eerste lockdownperiode verzamelde stad Leuven 600 laptops, deels via schenkingen van particulieren en bedrijven, deels door tweedehands toestellen aan te kopen. Die toestellen gingen in eerste instantie naar leerlingen van Leuvense basis- en secundaire scholen.

“Maar we willen het niet daarbij laten. In deze digitale samenleving is het voor iedereen zonder toestel moeilijk, of het nu gaat om onderwijs, werk, sociaal contact…”, zegt schepen van onderwijs Lalynn Wadera. “Daarom werken we samen met de buurt- en middenveldorganisaties en het OCMW. Zij hebben een goed zicht op de noden en kunnen de juiste ondersteuning geven. Die ondersteuning en begeleiding blijft noodzakelijk, ook in digitale tijden. Een laptop met internet hebben lost niet alles op.”

Geen computer?
Nu, in aanloop naar de heropstart van de scholen, krijgen leerlingen even prioriteit. Een leerling die thuis geen computer heeft, kan zich tot de school richten. Die zoekt dan naar de meest geschikte manier om aan een toestel te geraken. “Voor de ene is school is het bijvoorbeeld mogelijk om een schoolcomputer uit te lenen, een ander gezin kan misschien terecht bij het OCMW, nog een andere leerling kan beter een laptop via de stad lenen. We helpen de scholen om voor elke unieke leerling de meest optimale formule te vinden”, zegt schepen Wadera.

Bedrijven tonen zich solidair
Leuvense bedrijven tonen zich nog steeds bereid om te  helpen om alle jongeren gelijke kansen te geven. AB Inbev leverde deze week zo'n 60 laptops en een veertigtal desktops met scherm die onmiddellijk naar een gezin kunnen.

“In de eerste Covid-19 golf hebben we reeds 200 laptops aan Digital4Youth gedoneerd. Nu willen we graag onze gebruikte laptops en IT-materiaal via de stad Leuven aan leerlingen in onze thuisbasis Leuven schenken. We zien het als onze verantwoordelijkheid om bij te dragen en hopen met deze schenking mee het verschil te maken voor de betrokken kinderen”, zegt Matheus Ferreira, Manager IT Solutions van AB Inbev.  

Bedrijven die ook computers willen schenken, of die een financiële bijdrage willen doen, kunnen zich aanmelden via iedereendigitaal@leuven.be.  “Elke vorm van solidariteit is welkom. Want samen zorgen we voor een stad met gelijke kansen voor iedereen”,  zegt schepen Wadera.

Contacteer ons
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Sander Van de Poel Projectbeheerder educatieve leerplekken
Lalynn Wadera schepen van onderwijs, economie, diversiteit, groen en stadsgebouwen, stad Leuven
Sander Van de Poel Projectbeheerder educatieve leerplekken
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven