Stad Leuven verdubbelt versneld het aantal elektrische dienstfietsen door corona

De stad Leuven verdubbelt het aantal elektrische dienstfietsen. Dit zat in de pijplijn, maar wordt versneld door de coronacrisis. Door de afstandsregels is het aantal inzittenden in dienstvoertuigen immers beperkt tot twee. Ook stadsdiensten zoals de groendienst en de reinigingsdienst, namen daarom de afgelopen maanden naast de wagen ook de fiets om hun taken uit te voeren.

Door de afstandsregel van 1,5 meter is het aantal inzittenden in een voertuig beperkt. Om haar medewerkers structureel te ondersteunen bij het zo veilig én efficiënt mogelijk organiseren van alle dienstverplaatsingen, investeert de stad in 35 extra elektrische dienstfietsen. De fietsen zijn bestemd voor onder meer de medewerkers van de groendienst, de reinigingsdienst en de gemeenschapswachten.

De stad maakte al werk van de verduurzaming van de dienstverplaatsingen. "Maar door de coronacrisis wordt het aantal elektrische dienstfietsen nu versneld uitgebreid", aldus schepen van personeel en aankoopbeleid Thomas Van Oppens. "We willen als stad niet alleen het goede voorbeeld geven en maximaal voor duurzame vervoersmiddelen kiezen. We zijn er ook van overtuigd dat het de gezondheid en het welbevinden van ons personeel ten goede komt. En we hopen natuurlijk dat het onze medewerkers aanzet om zowel tijdens als buiten de werkuren vaker voor de fiets te kiezen."

Momenteel telt de stad een veertigtal elektrische dienstfietsen. Daar komen er binnenkort dus 35 bij. Achttien Leuvense fietsenhandelaars werden gevraagd om een offerte in te dienen.

Contacteer ons
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Dries Capelle directeur data- en facilitair beheer, stad Leuven
Thomas Van Oppens schepen van personeel, organisatie, stadsreiniging, studentenzaken en dierenwelzijn
Dries Capelle directeur data- en facilitair beheer, stad Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven