Delen:

Stad Leuven verscherpt maatregelen omwille van coronavirus

Om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te vertragen, neemt Stad Leuven bijkomende maatregelen. Burgemeester Mohamed Ridouani heeft daarover overlegd met verschillende diensten en sectoren. “We willen oudere mensen en mensen met een kwetsbare gezondheid zo veel mogelijk beschermen”, zegt Ridouani. “Het is een gedeelde verantwoordelijkheid van ons allen om de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te vertragen.”

“Het moment is duidelijk gekomen om meer verregaande en stringente maatregelen te nemen om de snelle verspreiding van het virus tegen te gaan. Dit is belangrijk voor mensen met een zwakke gezondheid en oudere mensen. Het is ook noodzakelijk om onze zorgvoorzieningen, zoals ziekenhuizen, huisartsen… niet te overbelasten. Dit is een verantwoordelijkheid van iedereen en het is aan het beleid om de belangrijkste maatregelen te nemen en een duidelijk kader te scheppen”, zegt burgemeester Ridouani.

Vanaf 17 uur vanavond sluiten de stadsgebouwen in de vrijetijdsector hun deuren. Dit zijn gebouwen in beheer van de stad. Dit betekent dat alle activiteiten in deze gebouwen worden afgelast. Essentiele dienstverlening blijft gegarandeerd (loketten, politie…). Het stadskantoor blijft open.

De maatregelen komen bovenop de eerder aangekondigde maatregelen en gelden tot 31 maart en kunnen verlengd of aangepast worden.

Concreet gaat het om volgende infrastructuur:

  • Alle locaties van 30CC: Schouwburg, Minnepoort, Romaanse poort, Wagehuys, Predikherenkerk
  • Museum M Leuven, bibliotheek Tweebronnen en de filialen in de deelgemeenten
  • Alle sportaccommodaties zoals zwembaden (incluis Sportoase) en de sporthallen.
  • Alle gemeenschapscentra zoals Genadedal, Bosstraat, Vlierbeekveld, Bruul…
  • Lokale dienstencentra, woonzorgcentra, de ontmoetingsruimten in buurtcentra
  • Gebouwen als het historisch stadhuis, Stelplaats, het jeugdcentrum…

Activiteiten door de stad georganiseerd worden afgelast. Ook activiteiten van partners die in stedelijke locaties doorgaan, worden afgelast. Alle partners worden gecontacteerd.

Het Depot heeft in overleg met de burgemeester beslist om de concerten af te lassen. Ook de erediensten in de moskeeën gaan niet door. Voor de katholieke erediensten volgt er nog communicatie.

Organisatoren van evenementen waar de stad geen organiserende partner is, worden ten stelligste geadviseerd om ook hun evenementen en activiteiten af te gelasten of uit te stellen.

Ook in de zorgsector wordt momenteel alles in het werk gesteld om besmetting van oudere of kwetsbare mensen en van zorgverleners te vermijden.

Je vindt alle verdere informatie op www.leuven.be/coronavirus. 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]