Stad Leuven viert verbod op kernwapens

De stad Leuven hangt op vrijdag 22 januari de vlag van Mayors for Peace uit aan het stadskantoor. Ze viert daarmee dat het Verbodsverdrag op Kernwapens (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) op die dag in werking treedt. Tegelijkertijd roept ze de federale regering nogmaals op het verdrag te ondertekenen en te ratificeren.

Na tientallen jaren van activisme wordt morgen een belangrijke stap gezet richting een wereldwijde nucleaire ontwapening. Binnen de Verenigde Naties hebben 86 landen die het verdrag tekenden en 51 landen die het ook ratificeerden, ervoor gezorgd dat kernwapens op vrijdag 22 januari verboden worden.

Als lid van Mayors for Peace (Burgemeesters voor Vrede) en Vredesgemeente ijvert ook Leuven al een tijd voor nucleaire ontwapening en duurzame wereldvrede. Vanuit de overtuiging dat steden en gemeenten hierin een voortrekkersrol kunnen opnemen, ondertekende Leuven eerder mee het ICAN Cities Appeal, een wereldwijde oproep van steden en gemeenten ter ondersteuning van het VN-Kernwapenverbod. Daarnaast verklaarde Leuven dat de stadsfinanciën vrij zijn van investeringen in kernwapens.

“Het is een heugelijke dag en we spreken onze steun voor dit verbodsverdrag uit door de vlag van Mayors for Peace uit te hangen. Tegelijkertijd betreuren we dat België het Verbodsverdrag op Kernwapens nog niet ondertekende of ratificeerde. We blijven daar bij de federale regering op aandringen. Het is belangrijk dat we over de aanwezigheid van kernwapens in ons land een open en transparant debat voeren”, aldus schepen van mondiaal beleid Lies Corneillie.

Boodschap mee uitdragen
Door de vlag van Mayors for Peace uit te hangen, neemt de stad Leuven deel aan de vredesacties die de Belgische Coalitie tegen Kernwapens en Pax Christi organiseren naar aanleiding van de inwerkingtreding van het Verbodsverdrag op Kernwapens. Wie ook kenbaar wil maken kernwapens de wereld uit te willen en de federale regering wil aanmoedigen, kan terecht op de website van Pax Christi.

Contacteer ons
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Dagmar Van Grunderbeeck consulent mondiaal beleid
Lies Corneillie schepen van wonen, gelijke kansen en mondiaal beleid, stad Leuven
Dagmar Van Grunderbeeck consulent mondiaal beleid
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven