Stad Leuven voert strijd tegen leegstaande woningen en kamers verder op

Stad Leuven neemt verdere maatregelen tegen leegstand. De voorbije jaren hief de stad al een belasting op leegstaande woningen en kamers. Die belasting wordt nu verhoogd. De stad wil zo de schaarste op de woonmarkt verder aanpakken. De beslissing ligt voor op de gemeenteraad van 21 november.

"De druk op de woningmarkt is hoog. Elke leegstaande of verkrotte woning vormt dan ook een doorn in het oog. Daarom verhogen we vanaf 2023 de belasting op leegstaande en verkrotte woningen en kamers. Zo willen we eigenaars ertoe aanzetten om hun gebouw in orde te brengen, zodat er meer woningen op de markt komen", licht schepen David Dessers (ter vervanging van schepen Lies Corneillie wegens moederschapsrust) toe. "In 2019 verhoogden we de tarieven al een eerste keer, in 2023 volgt een nieuwe verhoging. We voeren de strijd tegen leegstaande woningen en kamers dus verder op."

Het gaat daarbij over kamers en woningen die niet voldoen aan de minimale kwaliteitsnormen en in de Vlaamse inventaris van ongeschikte en onbewoonbare woningen of in de gemeentelijke registers leegstand en verwaarlozing zijn opgenomen. Momenteel gaat het in Leuven over zo’n duizend woningen. Hier zitten ook woningen bij die momenteel gerenoveerd worden. De belasting bedraagt vanaf 2023 1.000 euro per jaar voor een kamer en 3.750 euro voor een woning. Momenteel is dit 575 euro voor een kamer en 2.865 euro voor een woning. Vanaf 2024 wordt het basisbedrag van de belasting jaarlijks geïndexeerd.

Het herwerkte belastingreglement voorziet wel in een aantal vrijstellingen. De eigenaar van een woning die onbewoonbaar verklaard is na een brand bijvoorbeeld, is vrijgesteld van deze belasting. Het is een doelbelasting om leegstand aan te pakken en eigenaars te stimuleren om de kamer of woning terug in orde te brengen, niet om inkomsten te genereren. De belastingtarieven voor leegstand in Leuven liggen in lijn met de tarieven in andere steden.

Daarnaast zal de stad verwaarlozing strenger aanpakken. Het vernieuwde reglement spoort eigenaars aan om ernstige gebreken aan te pakken.

Breed gamma aan acties
De stad neemt naast het verhogen van deze belasting nog andere maatregelen tegen leegstand en verkrotting. Zo gaat de stad preventief de woonkwaliteit van studentenhuisvesting na en kent ze het kotlabel toe aan kamers die aan de woonkwaliteitsnormen voldoen. De stad spoort verhuurders ook aan om een conformiteitsattest te bekomen dat stelt dat de woning voldoet aan de normen. Verder pakt de stad sinds 2021 hardnekkige leegstand aan met het sociaal beheersrecht. Ze neemt het beheer van de leegstaande woning over, knapt ze op en verhuurt ze vervolgens via het sociaal verhuurkantoor aan wie het moeilijk heeft. Met dit scala aan maatregelen vergroot Leuven het aanbod kwaliteitsvolle woningen en pakt ze leegstand en verkrotting aan.

Op 21 november volgt de stemming over het gewijzigde belastingreglement op de gemeenteraad.

Leegstaand gebouw melden
Ken je een gebouw of woning in Leuven dat al langere tijd leeg staat? Meld het ons.
Stad Leuven
Klacht over kwaliteit huurwoning
Heb je de verhuurder ingelicht en blijf je hinder ondervinden? Dan kan je bij de stad een klacht indienen.
Stad Leuven

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]