Stad Leuven zet in op de verrijking van het Leuvense nachtleven

De coronacrisis legt meer dan ooit bloot hoe belangrijk het nachtleven is voor jonge mensen. En hoe het inherent deel uitmaakt van hun algemeen welzijn. Het is voor velen een noodzakelijke uitlaatklep die nu volledig wegvalt en met weinig duidelijkheid over wanneer het weer zal kunnen opstarten. Omdat stad Leuven ook in moeilijke tijden wil motiveren met mogelijkheden voor de toekomst, zet ze in op de zoektocht naar een nieuwe nachtclub.

Stad Leuven is zich bewust van het belang van een diverse en goede nachtcultuur in haar stad en de al langer bekende nood aan een nachtclub. Op dat laatste wil de stad een antwoord bieden door op zoek te gaan naar een goede infrastructuur. Stad Leuven zet daarom in op een participatief traject en neemt hiervoor Miss Miyagi onder de vleugels.

Een nieuwe plek die het Leuvense nachtleven verdient
Een diversiteit aan plekken is noodzakelijk voor een goede nachtcultuur. Zowel bestaande lokale (dans)cafés en fuifzalen als festivals en nachtclubs moeten samen kunnen gedijen binnen één nachtelijke ‘ecosysteem’. In het ecosysteem van Leuven ontbreekt al een tijdje een ‘echte’ nachtclub. Een plek met een duidelijke identiteit en bijbehorende muzikale kwaliteit.

Interessante en karaktervolle locaties voor een nachtclub liggen echter niet voor het grijpen in Leuven. “Het is een complexe opgave”, klinkt het bij schepen van jeugd en openbare werken Dirk Vansina. “Leuven heeft een relatief beperkte oppervlakte voor het aantal inwoners en is een erg dense stad met weinig ruimteoverschot. Het ruimtelijk inplannen van een nachtclub is dan ook geen evidentie en is domeinoverschrijdend. Er zijn verschillende inhoudelijke en fysieke randvoorwaarden vanuit jeugd, ruimtelijke ordening, cultuur, buurtwerking, politie en preventie die mee in acht genomen moeten worden bij het zoeken naar zo’n plek.” Bovendien gaan de voordelen van clubs vaak gepaard met heel wat realistische uitdagingen, wat een geschikte locatie vinden niet evident maakt. Met Miss Miyagi als trajectbegeleider haalde de stad alvast de juiste expertise in huis. Op een jaar tijd wordt gestreefd naar een voorkeursscenario waarmee maximaal aan de slag gegaan kan worden. Hoe de club uitgebaat zal worden, is nog niet duidelijk. Wel is zeker dat de stad dit niet voor haar rekening zal nemen. “Zo’n invulling moet van onderuit komen. Als stad moet je vooral een nieuwe voedingsbodem faciliteren. Nadien moet je je als overheid weer durven terugtrekken. Anders werkt het niet”, klinkt het nog bij schepen Vansina.

De stem van jongeren
Het engagement van de stad komt er als reactie op heel wat acties van jongereninitiatief Nachtplan. Het Leuvense nachtleven kende de voorbije jaren een dip en zowel grotere als kleinere clubs of initiatieven verdwenen omwille van talloze redenen. Hier pikte Nachtplan op in. “Met Nachtplan riepen we de stad op om de waarde van nachtcultuur te erkennen en de Leuvense nacht opnieuw als volwaardig onderdeel op de kaart te zetten”, klinkt het bij het jongerencollectief dat ondersteund wordt door MIJNLEUVEN, het jongerenlabel van de stad. Zeker in tijden van corona valt op hoe belangrijk het nachtleven is voor veel mensen. Naast een plek waar je mensen ontmoet en je sociaal leven onderhoudt, is het vooral ook een noodzakelijke uitlaatklep. Een manier om even te ontsnappen aan de moeilijkheden en verantwoordelijkheden van het leven. Dat valt nu voor onbepaalde duur weg. De keuze om nu in te zetten op de zoektocht naar een nieuwe plek om het nachtleven te verrijken, is daarom relevanter dan ooit”, gaat het verder.

Nachtplan vond het warm water niet uit en ging haar inspiratie halen in buurlanden die al langer progressief beleid maken rond nachtcultuur. Zo introduceerden internationale steden als Amsterdam, Berlijn en Londen nachtburgemeesters die ervoor zorgen dat het uitgaansleven duurzaam verankerd kan worden in steden die 24/7 leven. In die integrale benadering wordt ‘overlast’ gezien als een aandachtspunt, niet als een uitgangspunt. Het is dankzij deze internationale initiatieven dat er de laatste jaren een mindswitch is ten aanzien van nachtleven en nachtcultuur.

De inspanningen van Nachtplan hebben hun vruchten afgeworpen, want die kentering lijkt ook in Leuven ingezet. De stad nam Nachtplan op in haar beleidsnota 2020-2025 en zal werk maken van een vernieuwde visie op nachtleven waar de realisatie van een nieuwe nachtclub integraal deel van uitmaakt.

Geen polyvalente fuifzaal
De nieuwe infrastructuur voor de nachtclub zal grotendeels de identiteit en het karakter van de club bepalen en is dus van groot belang. “Een echte nachtclub brengt een straf, internationaal programma naar haar stad en is op haar beurt een springplank voor talent van eigen, Leuvense bodem”, klinkt het bij Nachtplan. “Toch schuilt de identiteit en kwaliteit van een nachtclub niet enkel in een goed artistiek programma of werking, maar minstens even hard in het karakter van de locatie en de positieve impact ervan op het stedelijk weefsel.” Een club is anno 2020 dus véél meer dan een zwarte doos of polyvalente zaal.

De invulling van zo’n plek komt niet top down tot stand. “Als stad willen we nachtcultuur niet overnemen, maar beter faciliteren met de juiste infrastructuur”, gaat de schepen verder. De stad opteert voor een manier van werken die 360 graden durft denken via een participatief proces met de doelgroep: namelijk de jongeren en jongvolwassenen, samen met andere actoren die impact hebben op de Leuvense nacht zoals beleid, politiek én het middenveld.

www.waarkomtdeLeuvenseclub.be
Om de Leuvenaar ook in coronatijden mee te laten nadenken waar de nieuwe club zal komen, lanceert Nachtplan samen met Miss Miyagi een online platform waarop je potentiële plekken en gebouwen digitaal kan aanduiden. Het is een manier om dromen en input te verzamelen en van daaruit op zoek te gaan naar de meest realistische opties om een nachtclub uit te bouwen. De stad roept op om creatief te zijn. Dit kunnen zowel bestaande gebouwen zijn als boven- of ondergrondse sites waar een club nog gebouwd moet worden.

In eerste instantie roept de stad natuurlijk jongeren en jongvolwassenen op om het platform aan te vullen. Maar iedereen die een nieuwe nachtclub een warm hart toedraagt, is welkom om zijn ideeën te delen.

 

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Sabine Tonet jeugdconsultent Nachtplan, stad Leuven
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
Sabine Tonet jeugdconsultent Nachtplan, stad Leuven
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven