Stad voorziet spelpakketten voor kwetsbare gezinnen tijdens coronacrisis

Nu de federale maatregelen om het coronavirus af te remmen werden verlengd tot en met 19 april, moeten we met zijn allen nog enkele weken binnen blijven. “Voor gezinnen is het niet eenvoudig om (thuis)werk, school en vrije tijd te combineren en iedere dag fijne en uitdagende activiteiten voor de kinderen te voorzien, en voor kwetsbare gezinnen kan het nog een extra grote uitdaging zijn”, zegt Bieke Verlinden, schepen van zorg en welzijn. Daarom stelt Stad Leuven spelpakketten ter beschikking voor gezinnen die hier behoefte aan hebben.

Via de Leuvense basiswerkingen, die rechtstreeks met deze gezinnen in contact staan, kwam de vraag naar extra ondersteuning. “Niet alle ouders hebben de ruimte, het spelmateriaal, het budget of de mogelijkheden om hun kinderen iedere dag op een leuke manier bezig te houden”, zegt schepen van zorg en welzijn en wijkwerking Bieke Verlinden. Naarmate de coronacrisis blijft duren, zal deze nood enkel groeien. Daarom gebruikt de stad Leuven het bestaande Kirikou-platform – bedoeld om tweedehands kindermateriaal te schenken aan gezinnen die het nodig hebben – om spelpakketten op grote schaal te verdelen. Basiswerkers, die met kwetsbare gezinnen werken, kunnen er speelpakketten bestellen. Die bestaan uit tweedehands maar ook uit nieuw spel- en creamateriaal, samen met enkele inspirerende speelideeën erbij. De pakketten worden samengesteld door medewerkers van de stad en vrijwilligers en bij kwetsbare gezinnen aan huis geleverd. “Zo hebben alle kinderen in deze crisisperiode toegang tot kwaliteitsvol en uitdagend spelmateriaal. Op die manier steken we de meest kwetsbare Leuvense gezinnen een hart onder de riem en verkleinen we de kloof die dreigt te ontstaan”, aldus schepen Bieke Verlinden.

Creapakketten, bouwpakketten, gezelschapsspelen, doe- en leesboeken en strips … Samen met Huis van het Kind Leuven en Buurtcentra Leuven stelt de stad al deze materialen ter beschikking van kwetsbare gezinnen die er nood aan hebben. Uiteraard gebeurt de verdeling met alle nodige voorzorgsmaatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen.

Alle Leuvense welzijnsorganisaties die werken met kwetsbare gezinnen, zoals scholen, buurtwerk, ziekenhuizen, buddy’s, Kind en Gezin, OCMW, CAW, kinderdagverblijven … kunnen een aanvraag voor een spelpakket doen. Dat kan via de website van Kirikou, de materialendatabank voor kwetsbare gezinnen van de stad.

Al wie dit initiatief financieel wil steunen, kan terecht bij het Huis van het Kind Leuven (BE36 7360 0231 0381 met vermelding 'gift spelpakketten Corona’). Voorlopig doet de stad geen oproep aan burgers om materiaal binnen te brengen, vermits er nog voldoende in stock is en actief verzamelen in coronatijden zo veel als mogelijk vermeden wordt.

 

Contacteer ons
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Veva De Groote projectmedewerker gezinsondersteuning en armoedebestrijding
Bieke Verlinden schepen van zorg en welzijn, wijkwerking en begraafplaatsen, stad Leuven
Veva De Groote projectmedewerker gezinsondersteuning en armoedebestrijding
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven