Stad zoekt meer dan 100 coaches om gezinnen in een kwetsbare situatie te begeleiden

De stad en haar partners gaan op zoek naar extra gezinscoaches die Leuvense gezinnen in een kwetsbare situatie voor langere tijd en op maat ondersteunen. Deze nieuwe manier van hulpverlenen maakt komaf met ondersteuning die vaak versnipperd is, van te korte duur of zich beperkt tot één levensdomein. De stad en haar Leuvense partnerorganisaties willen, naast beroepskrachten, ook sterke vrijwilligers inzetten. Samen willen ze bouwen aan een stad waar alle kinderen kansen krijgen. Huis van het Kind Leuven krijgt daarbij een coördinerende rol.

De zoektocht naar gezinscoaches is een logisch vervolg op het proefproject ‘werf gezinscoach’. ​ Dat project startte in 2017 en pakt sindsdien kinderarmoede in Leuven aan met een samenwerking tussen stad, particuliere organisaties en geëngageerde burgers.

“We onderzochten eerst concreet, met tien gezinnen in een kwetsbare situatie, hoe we ze sterker konden maken en hoe we hun uiteenlopende en vaak complexe noden het best konden beantwoorden”, legt schepen van zorg en welzijn Bieke Verlinden uit.

Die ervaring leerde dat een vast aanspreekpunt voor elk gezin een essentieel puzzelstuk is. Iemand die het gezin goed kent en die lange tijd in beeld blijft en met hen meeleeft. In 2022 kregen al 45 Leuvense gezinnen een gezinscoach.

“De gezinscoach is een vertrouwensfiguur voor het gezin, iemand die de mooie momenten maar ook de tegenslagen van dichtbij meemaakt. Iemand die in hen gelooft en samen met hen bekijkt wat er mogelijk is. Zo neemt een coach de drempels weg om deel te nemen aan het maatschappelijke leven. Het is iemand die het gezin helpt de bomen door het bos te zien en hen wegwijs maakt”, zegt schepen Bieke Verlinden.

“Normaal heb ik het moeilijk om hier iemand binnen te laten, maar S. mag hier altijd binnen, zij is familie. Ze helpt me mijn papieren te lezen en begrijpen. Mijn zoon speelt sinds kort ook voetbal. S. heeft me geholpen om afspraken te maken met andere mama’s zodat ik bij een match op verplaatsing, soms kan meerijden.” ​ ​
Mama A.

“De gezinscoaches zullen gezinnen ondersteunen zodat zij de regie over hun leven weer in handen kunnen nemen. Het is belangrijk dat de gezinscoaches echt vertrekken vanuit de krachten van het gezin. De coach neemt niet zomaar over, maar stimuleert en ondersteunt het gezin om, samen met hun netwerk, vooruit te gaan. Zo brengen we samen positieve en langdurige versterking binnen gezinnen”, vult schepen Bieke Verlinden aan.

"Als gezinscoach sta ik dicht bij ouders en leren we elkaar goed kennen. ​ Samen gaan we voor wat we belangrijk vinden. Hierbij breng ik als gezinscoach ook zelf zaken in. Als ik bijvoorbeeld merk dat het niet goed gaat met de kinderen dan zorg ik dat zij een stem krijgen en ga ik samen met de ouders op pad. Want ouders die onder druk staan, zien soms niet dat hun kinderen ook lijden onder een situatie. Ik probeer dan samen de problemen aan te pakken zodat de stress van de ouders vermindert en opvoeden opnieuw mogelijk wordt. ​
Een goede begeleiding vergt tijd. Het is belangrijk dat ik die tijd neem en krijg en dat er een goede ondersteuning is van de organisatie waar ik werk. Ik ben gezinscoach om te verbinden en duurzame veranderingen in gezinnen te realiseren. Daar geloof ik in." ​
Karen Daniëls, gezinscoach buurtwerk ’t Lampeke

Stadsbrede samenwerking
Het is een hele uitdaging om voldoende coaches te vinden en elk van hen ook goed te omkaderen. De stad kan rekenen op haar partnerorganisaties voor het project: de Koala-werkingen van Huis van het Kind Leuven, de buurtcentra van Stad Leuven, Inloopteam De Mobil, buurtwerk ’t Lampeke, Home-Start Leuven, de Wigwam, De RuimteVaart en CAW Oost-Brabant. De komende jaren zullen deze organisaties hun aantal gezinscoaches stelselmatig uitbreiden en zal de stad ook zoeken naar nog meer organisaties die mee in het project willen stappen.

Ondersteuning voor de ondersteuner
Elke gezinscoach is verbonden aan één partnerorganisatie. Daar kunnen ze terecht met al hun vragen en noden. De coaches kunnen rekenen op een startvorming waarbij medewerkers van Home-Start Leuven en buurtwerk ’t Lampeke hen onderdompelen in de visie en manier van werken van het project. Verder zijn er voor hen maandelijkse lerende netwerken, er is individuele ondersteuning in lopende trajecten en nog veel meer. Het Huis van het Kind Leuven coördineert en biedt dan weer overkoepelende ondersteuning voor alle partnerorganisaties.

Sterke vrijwilligers gezocht
Het brede organisatie-netwerk is ervan overtuigd dat niet alleen medewerkers van de partnerorganisaties zelf maar ook sterke vrijwilligers een waardevolle rol kunnen spelen bij de ondersteuning van kwetsbare gezinnen in onze stad. Daarom start het netwerk met het rekruteren van vrijwillige gezinscoaches. Wie op zoek is naar verrijkend vrijwilligerswerk met impact, en een engagement van minstens één jaar wil aangaan om gezinnen met jonge kinderen in Leuven bij te staan, is welkom op een van de twee infomomenten.

Praktisch

  • De infosessies vinden plaats op 17 april om 19.30 uur in het Stadskantoor en op 27 april om 12.30 uur in de Romaanse Poort. Beide sessies duren 1 uur.
  • De vormingsreeks bestaat uit twee sessies: op 8 mei en 15 mei, telkens van 19.30 tot 22 uur in de Romaanse Poort.

Vrijwilligers aan het woord:

“Soms twijfel je of je wel voldoende hulp of steun kan bieden in je gezin. Ik heb geen opleiding opvoedkunde gevolgd, noch zelf kinderen. In veel Home-Start-gezinnen kan je echter van grote betekenis zijn in de kleine dingen die voor ons zo vanzelfsprekend zijn: je helpt brieven lezen en begrijpen, bent iemand bij wie ze hun hart eens kunnen luchten, iemand waarvan ze weten dat die om ze geeft. Het is belangrijk om daar regelmatig bij stil te staan. De maandelijkse intervisiemomenten met de Home-Startvrijwilligers helpen daarbij.” ​
Laura
“Bij de start vond ik het moeilijkste om op mijn handen te gaan zitten en vooral de dingen niet in hun plaats te regelen en te beslissen. Je moet het als vrijwilliger vooral niet te groots zien. Ik steun mijn gezin in kleine alledaagse dingen: een online afspraak maken bij de huisdokter, de contacten met het OCMW bijwonen en zorgen dat ze de afspraken goed begrijpen, polsen naar de beloofde steun die uitblijft, een online bestelling doen, een van de zonen leren hoe je geld uit de muur haalt, de papa vergezellen naar het ziekenhuis.” ​
Maddy
“Je kan zeggen dat ze in armoede leven, de mama en haar zoon die ik ondersteun. Financieel, maar ook sociaal. Ze hebben nauwelijks contact met familie, weinig of geen vrienden, geen papa in de buurt. In het begin dacht ik: ik zal dat hier eens in orde brengen. Maar zo werkt het niet. Ik heb moeten leren dat ik niet heel de puzzel kan oplossen. Mijn engagement verruimde mijn blik en mijn netwerk.”
Annelies
Website preview
Vrijwillige gezinscoach
Een gezinscoach brengt wekelijks tijd door met een gezin (vb. spelen, babbeltje doen, wandelen, uitstap,..). Vanuit die regelmatige aanwezigheid als bezorgde en betrokken medemens, ken je de krachten van het gezin en weet je wat zij prioritair vinden en waar hun ondersteuningsnoden liggen.
Huis Van Het Kind

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]