Stadsbestuur, KU Leuven en top van bedrijven beloven aan de jeugd verder te gaan op de ingeslagen weg

Honderden leerlingen palmen Grote Markt in voor European Green Leaf Award

Op 2 juni won Leuven de European Green Leaf Award 2018. Dat is een prestigieuze erkenning van Europa voor de inspanningen die de stad Leuven levert om een leefbare stad met grote levenskwaliteit te zijn. “We mogen trots zijn op deze erkenning”, zegt schepen van leefmilieu Mohamed Ridouani. “Vooral omdat het de verdienste is van elke Leuvenaar. We hebben samen deze erkenning verdiend.”

De Green Leaf-award werd uitgereikt door een jury van onafhankelijke experts die Leuven loofden omwille van de resultaten die de stad boekt op vlak van mobiliteit met het circulatieplan, energie, luchtkwaliteit, groen, water en afval. Wat voor de jury ook de doorslag gaf, was de unieke en stadsbrede samenwerking die Leuven op poten zette. Via initiatieven als Netwerk duurzaam Leuven en vzw Leuven 2030 kunnen alle inwoners en Leuvense scholen, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen mee werken aan een leefbaar en gezond Leuven.

“Het is door samen actie te ondernemen dat onder andere het autoverkeer in de stad afneemt en plaats maakt voor pleinen, groen en water, dat milieuvriendelijke vervoersmiddelen steeds populairder worden en dat de schadelijke uitstoot van CO2 en fijn stof daalt,” vertelt Ridouani. “Als je inwoners niet betrekt, lukt dat niet.”

“Dat de samenwerking tussen inwoners, scholen, organisaties, bedrijven en kennisinstellingen onder een gemeenschappelijke vlag één van de sleutels is om een klimaatneutraal, groen Leuven dichterbij te brengen, zien we bijvoorbeeld in de straffe klimaatprojecten die overal volop in onderzoek en uitvoering zijn. Dat ook Europa gefascineerd is door deze aanpak geeft ons verdere wind in de zeilen om onze ambities waar te maken”, voegt Katrien Rycken, coördinator Leuven 2030, nog toe.

“Ik zie deze klimaatprijs vooral als een stimulans om op deze manier te blijven verder werken, gedurfde keuzes te maken en nog meer werk te maken van samenwerking. Terwijl Trump kiest voor de weg terug, kiezen we in Leuven voor een duurzame weg vooruit, één die onze toekomst veiligstelt en beter maakt”, gaat Ridouani verder.

Net om die toekomst – symbolisch – te betrekken, nodigde Ridouani samen met Leuven 2030 enkele honderden leerlingen van de Leuvense basisscholen uit op de monumentale Grote Markt. “De Green Leaf-award is vooral voor hen heel belangrijk. Als we onze kinderen en kleinkinderen een toekomst willen geven, moeten we nú werken aan een leefbaar en duurzaam klimaat.”

De schepen maakte samen met alle partners die belofte en ambitie ook plechtig over aan de kinderen. “We gaan nog meer werk maken van groen, duurzame mobiliteit, hernieuwbare energie en veilige publieke ruimtes. En we gaat dat samen doen”, zegt Ridouani. “We zijn dat deze kinderen – onze toekomst – verschuldigd.” De schepen maakt de belofte om voor elk van de Leuvense 10.000 kinderen een boom te planten tegen 2030.

Ook de bedrijven, instellingen en ondernemers, zoals De Lijn en de universiteit gaven aan om nog grotere inspanningen te doen in de toekomst. “Wat de stad bezighoudt, is ook voor de universiteit belangrijk”, vertelt Katlijn Malfliet, vicerector Duurzaamheidsbeleid van de KU Leuven. “Samen werken we aan een leefbaar klimaat. Als universiteit hebben we een voorbeeldrol op het gebied van duurzame ontwikkeling. Afgelopen academiejaar hebben we het Green Office geopend, waar studenten zich verenigen om te experimenteren rond duurzaamheid. Heel belangrijk, want onze studenten zijn de beleidsmensen van morgen.”

Voka – Kamer van Koophandel Vlaams-Brabant stimuleert samenwerking, zodat bedrijven op een duurzame manier ondernemen en hun impact op het klimaat zo klein mogelijk maken. “Net door die goede samenwerking met de bedrijven, zetten we alles op alles om er voor te zorgen dat deze prijs geen eindpunt is maar een begin van een duurzaam ondernemend Vlaams-Brabant”, zegt Kristien Depraetere van Voka.

Ook de kinderen zelf mochten hun wens voor een duurzaam Leuven uitspreken. Elke leerling kreeg een green leaf om zijn of haar droom op te schrijven en die aan de Boom van de Hoop te bevestigen. “Die dromen zullen ons inspireren om het nog beter te doen, en Leuven klaar te stomen voor de toekomst”, zegt Ridouani.

Tot slot hesen de kinderen samen met Ridouani en vertegenwoordigers van Leuven 2030 de Green Leaf-vlag op de Grote Markt, als symbool voor de toekomstige samenwerking en ambitie om van Leuven een gezonde, leefbare en groene stad te maken.

Contacteer ons
Mohamed Ridouani schepen van leefmilieu
Katrien Rycken coördinator Leuven 2030
Katlijn Malfliet vicerector duurzaamheidsbeleid KU Leuven
Mohamed Ridouani schepen van leefmilieu
Katrien Rycken coördinator Leuven 2030
Katlijn Malfliet vicerector duurzaamheidsbeleid KU Leuven
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven