Stadsbestuur roept inwoners op om vrede mee uit te dragen

Vandaag, 21 september, Internationale Dag voor de Vrede, wappert de vredesvlag aan het stadskantoor. Dit om de vredesgedachte uit te dragen en op te roepen voor een verbod op kernwapens. Het stadsbestuur moedigt de inwoners van Leuven aan om zelf ook een vredesvlag aan hun raam te hangen. 

Vrede is een basisvoorwaarde
“We moedigen onze inwoners aan om actief deel te nemen aan de Internationale Dag voor de Vrede”, zegt schepen Vandevoort. “Vrede is immers de basisvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling maar helaas worden we dagelijks geconfronteerd met conflicten en instabiliteit op heel wat plaatsen. Daarom kan de vredesboodschap niet luid genoeg klinken. Ook al hebben wij het hier best goed, het informeren, gevoelig en bewust maken van onze inwoners over alle vormen van geweldloosheid blijft heel belangrijk.”

Mayors For Peace
Leuven is sinds 1988 lid van het internationale netwerk Mayors For Peace. In 1982 richtten de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki deze organisatie op tijdens een speciale VN-bijeenkomst voor Ontwapening. Mayors For Peace ijvert momenteel vooral voor een wereldwijd verbod op kernwapens tegen 2020. De vzw Vrede nodigde de Vlaamse steden en gemeenten als Leuven, die lid zijn van Mayors For Peace, uit om ook dit jaar aandacht te besteden aan de Internationale Dag voor de Vrede. Ook de vzw legt de focus op het streven naar een internationaal verbod op kernwapens. Door op de uitnodiging van de vzw Vrede in te gaan, pleiten de stad mee voor de vredesgedachte en voor een internationaal verbod op kernwapens.

Dag van de Vrede
Niet alleen het stadsbestuur is actief bezig met het verspreiden van de vredesboodschap. De Leuvense vredesorganisaties. organiseren vandaag om 15 uur een ‘Dag van de Vrede’ op de Grote Markt en ontvouwen er een grote vredesvlag. Ze zingen er samen vredesliederen en je zal er een petitie kunnen ondertekenen. .

De ‘Internationale Dag voor de Vrede’ werd uitgeroepen door de Verenigde Naties (VN). De dag bestaat sinds 1981 en staat dit jaar in het teken van “Samen voor vrede: respect, veiligheid en waardigheid voor iedereen”.

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven