Stadsbestuur roept inwoners op om vrede mee uit te dragen op 21 september

De stad roept zijn inwoners op om de vredesvlag uit te hangen op vrijdag 21 september, de Internationale Dag voor de Vrede. Die dag zal de vredesvlag ook wapperen aan het stadskantoor om de vredesgedachte uit te dragen en op te roepen voor een verbod op kernwapens.

Leuven is sinds 1988 lid van het internationale netwerk ‘Mayors For Peace’. In 1982 richtten de burgemeesters van Hiroshima en Nagasaki deze organisatie op tijdens een speciale VN-bijeenkomst voor Ontwapening. Mayors For Peace ijvert momenteel vooral voor een wereldwijd verbod op kernwapens tegen 2020. De vzw Vrede - een pluralistische beweging die werkt rond internationale politiek, ontwikkelingsproblematiek en vredesvraagstukken - nodigde de Vlaamse steden en gemeenten als Leuven, die lid zijn van ‘Mayors For Peace’, uit om ook dit jaar aandacht te besteden aan de Internationale Dag voor de Vrede. Ook de vzw legt de focus op het streven naar een internationaal verbod op kernwapens.

“Door op de uitnodiging van de vzw Vrede in te gaan, pleiten we als stad mee voor de vredesgedachte en voor een internationaal verbod op kernwapens”, aldus schepen Denise Vandevoort. “Naar aanleiding van de Internationale Dag voor de Vrede 2018 ondertekende het stadsbestuur mee de open brief over kernwapenverbod. Hierin roepen de Belgische burgemeesters de eerste minister en alle leden van de federale regering op om alles in het werk te stellen opdat België het historische VN-verdrag inzake een wereldwijd kernwapenverbod ook ondertekent. De stad onderzocht eveneens of de stadsfinanciën vrij zijn van investeringen in kernwapens, en dat blijkt het geval.”

Vrede is een basisvoorwaarde
“We moedigen onze inwoners aan om actief deel te nemen aan de Internationale Dag voor de Vrede”, zegt schepen Vandevoort. “Vrede is immers de basisvoorwaarde voor duurzame ontwikkeling maar helaas worden we dagelijks geconfronteerd met conflicten en instabiliteit op heel wat plaatsen. Daarom kan de vredesboodschap niet luid genoeg klinken. Ook al hebben wij het hier best goed, het informeren, gevoelig en bewust maken van onze inwoners over alle vormen van geweldloosheid blijft heel belangrijk.”

Verspreid de vredesboodschap
Je kan vanaf vandaag een gratis affiche met de vredesvlag afhalen op volgende plaatsen: onthaal stadskantoor, dienst diversiteit en gelijke kansen, Tofsportloket stadhuis, Romaanse Poort, politie en preventiedienst Philipssite, jeugddienst, de buurtcentra Mannenstraat, Hoogland, Sint-Maartensdal en Wilsele-Dorp of Bib Leuven, Heverlee, Kessel-Lo en Wilsele.

De stad vraagt om deze op 21 september aan je raam te hangen of om een vredesboodschap te verspreiden op sociale media met de #vredesvlag. Je kan de affiche ook gewoon downloaden op www.leuven.be/vrede.

Dag van de Vrede
Niet alleen het stadsbestuur is actief bezig met het verspreiden van de vredesboodschap. “Waar inwoners nog een klein duwtje in de rug nodig hebben om 21 september niet onopgemerkt voorbij te laten gaan, is dat zeker niet het geval voor de Leuvense vredesorganisaties. Zij organiseren op vrijdag 21 september om 17 uur een ‘Dag van de Vrede’ aan het standbeeld van Fonske op het Rector De Somerplein. De stad ondersteunt deze organisaties graag en kondigt hun vredesinitiatieven mee aan”, aldus schepen Vandevoort.

De ‘Internationale Dag voor de Vrede’ werd uitgeroepen door de Verenigde Naties (VN). De dag bestaat sinds 1981. Het thema van de editie 2018 is “Het Recht op Vrede - De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 70”.

Vredesgemeente
In 2010 werd Leuven officieel ‘Vredesgemeente’. Daarmee engageerde Leuven zich om op lokaal niveau te werken aan een cultuur van vrede en geweldloosheid. Leuven draagt op talrijke concrete manieren bij tot de wereldwijde beweging die toekomstige generaties wil behoeden voor oorlog en geweld in al zijn vormen.

Hier zijn enkele voorbeelden daarvan:

 • Huldes aan zes Leuvense vrouwen die de vrouwenraad sinds 2010 benoemde tot Vredesvrouw voor hun belangrijke bijdragen aan vrede, vrouwenrechten en ontwikkeling (zuster Jeanne Devos, prof. dr. Katlijn Malfliet, mevr. Lieve Snellings, mevr. Maria Donvil, mevr. Marianne van de Goorberg en mevr. Ria Convents);
 • ‘We zingen een dak op de wereld’ (kinderen zingen voor vrede en verdraagzaamheid);
 • Herinneringseducatie voor scholieren tijdens reizen naar Weimar en Buchenwald;
 • Oorlogsherdenkingen op 11 november met hulde aan de onbekende soldaat en de onbekende oorlogsvrouw;
 • Ereburgerschap van zuster Jeanne Devos;
 • Het videokunstwerk 'I am Milica Tomic';
 • Acties tegen partnergeweld;
 • Acties tegen geweld op school;
 • Herdenkingen van 100 jaar Groote Oorlog, inclusief een hele reeks activiteiten van de Leuvense vredesorganisaties;
 • Culturele samenwerking met de stad Neuss in het kader van vredeswerk, interculturele dialoog en diversiteitswerking in stedelijke context, samenwerking rond Vredesbeiaard Parkabdij;
 • Ondertekening van de open brief van Belgische burgemeesters 'België, onderteken het VN-kernwapenverbod';
 • De stadsfinanciën zijn vrij van investeringen in kernwapens.

 

 

 

 

Contacteer ons
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking, Stad Leuven
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent, afdeling diversiteit en gelijke kansen
Denise Vandevoort schepen van cultuur, deeltijds kunstonderwijs, gelijke kansen, diversiteit en Noord-Zuidwerking, Stad Leuven
Dagmar Van Grunderbeeck Noord-Zuidconsulent, afdeling diversiteit en gelijke kansen
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven