Start aanleg markeringen historische stadspoorten in Naamsestraat, Schapenstraat en Redingenstraat

De stad Leuven wil de 12e-eeuwse​ stadsomwalling opnieuw zichtbaar maken in het straatbeeld. Op de plaatsen waar zich de 11 oude stadspoorten bevonden, worden stalen strips aangebracht met daarin de oorspronkelijke namen van de poorten. ’s Avonds lichten de strips op en brengen ze zo de oude poorten weer tot leven. De eerste strips in de Tiensestaat werden ondertussen aangebracht. Van 30 juli tot en met 31 augustus brengt de stad de markeringen in de Naamsestraat, Schapenstraat en Redingenstraat aan.  

Welke werken?

In de Schapenstraat, de Redingenstraat en de Naamsestraat legt de aannemer een stalen band aan in de rijweg. Deze band komt op dezelfde plaats als waar vroeger de stadspoort stond. De band loopt dwars over de straat. Na de werken kan je er zonder problemen over rijden met de auto. In de stalen band wordt de naam van de poort gegraveerd. Sfeervolle ledverlichting in de band zorgt ervoor dat je ook ‘s avonds de locatie van de vroegere stadspoort kan zien.

Waar en wanneer?

  • In de Schapenstraat komt de stalen band ter hoogte van nummer 34. De band verwijst naar de ‘Wolvenpoort’. De aannemer werkt in de Schapenstraat vanaf 30 juli tot en met 14 augustus.
  • Tijdens dezelfde periode plaatst de aannemer ook een markering in de Redingenstraat. In die straat komt de stalen band ter hoogte van nummer 13 te liggen. Het is een verwijzing naar de ‘Redingenpoort’.
  • Van 15 augustus tot en met 31 augustus is de Naamsestraat aan de beurt. De verwijzing naar de ‘Proefstraatpoort’ komt ter hoogte van nummer 80.

Mogelijke hinder

Plaatselijk verkeer kan de straat inrijden. Alleen in de werfzone is er geen enkel verkeer mogelijk (20 tot 25 meter rond de band). Na de werken moet het asfalt rond de stalen band nog een maand uitharden. De aannemer plaatst een constructie over het asfalt waar je met de auto voorzichtig over kan rijden. 

Voetgangers en fietsers kunnen de werken passeren (met de fiets aan de hand).

Doorgaand verkeer

Redingenstraat (30 juli tot en met 14 augustus):
Voor de Redingenstraat is er geen omleiding mogelijk omdat de brug over de Dijle te smal is voor auto’s. De visualisatie van de stadspoort komt vlak voor het gebouw van het CAW. Alleen dit gebouw is tijdelijk niet met de auto bereikbaar.

Schapenstraat (30 juli tot en met 14 augustus):
Wie van het centrum naar de ring wil, volgt een omleiding langs de Parijsstraat, de Sint-Antoniusberg en de Naamsestraat (groene pijl). Opgelet: De rijrichting van de Sint-Antoniusberg verandert tijdelijk.In de Schapenstraat is er aan beide kanten van de werken tijdelijk tweerichtingsverkeer toegelaten (blauwe pijlen). Er is een tijdelijk parkeerverbod in de Schapenstraat zodat het verkeer gemakkelijk kan kruisen.

Naamsestraat (15 augustus tot en met 31 augustus):
Om de stad in te rijden, volg je een omleiding langs de ring, de Kapucijnenvoer, de Minderbroedersstraat, de Parijsstraat en de Sint-Antoniusberg (groene pijl).Om de stad uit te rijden, volg je een omleiding via de Charles Deberiotstraat, het Herbert Hooverplein en de Tiensestraat naar de ring (blauwe pijl).
Opgelet: Lange voertuigen kunnen niet langs de bocht in de Charles Deberiotstraat.

De omleidingsroutes vind je terug op www.leuven.be/stadspoorten.

Contacteer ons
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, Stad Leuven
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, Stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
communicatie stadsvernieuwing
Dirk Robbeets schepen van openbare werken, Stad Leuven
Dirk Vansina schepen van burgerzaken, monumentenzorg, jeugd, feestelijkheden en toerisme, Stad Leuven
Valerie Philippaerts afdelingshoofd studiedienst weg- en waterbeheer
communicatie stadsvernieuwing
Over Stad LeuvenIn de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven