Start heraanleg Bierbeekstraat en Alfred Delaunoislaan

Op maandag 16 november startte de stad met de heraanleg van de Bierbeekstraat en de Alfred Delaunoislaan in Heverlee. Er komt meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. De Bierbeekstraat wordt een woonerf. Beide straten krijgen een nieuwe, gescheiden riolering.

Meer ruimte voor voetgangers, fietsers en groen
De Bierbeekstraat heeft vandaag erg smalle voetpaden. Wanneer de stad straten heraanlegt, kiest ze er steeds voor om bredere voetpaden aan te leggen van minimum 1,5 m. Dat is in de Bierbeekstraat onmogelijk omwille van de beperkte breedte van de straat. Daarom besloot de stad om de straat aan te leggen als woonerf. Voetgangers en fietsers mogen in een woonerf de volledige breedte van de rijbaan gebruiken en de snelheid is er beperkt tot maximum 20 km/uur. “Een woonerf is ook een logische keuze omdat de Bierbeekstraat een belangrijke fietsverbinding is naar het centrum. Ze sluit immers aan op de Tivolibrug, een brug voor voetgangers en fietsers over de sporen”, legt Dirk Vansina, schepen van openbare werken uit. “Er komen ook nieuwe bomen in de straat en bewoners kunnen een geveltuintje aanvragen. Planten en bomen in de straat zorgen voor een aangenaam straatbeeld en verbeteren de biodiversiteit.” De Alfred Delaunoislaan, die een stuk breder is dan de Bierbeekstraat, wordt geen woonerf maar krijgt wel bredere stoepen. Buurtbewoners spraken voor dat scenario duidelijk hun voorkeur uit tijdens het participatietraject..

140.000 liter regenwater
In de Alfred Delaunoislaan komen ondergrondse infiltratiekratten. Die kunnen tot wel 140 000 liter regenwater opvangen dat afkomstig is van de daken van de woningen en van de straat. Dat is een succesvolle methode om water tijdelijk op te vangen bij hevige regenbuien en op die manier overstroming te voorkomen. Het regenwater in die infiltratiekratten krijgt na de regenbui de tijd om ter plaatse in de grond te sijpelen – een goede zaak in tijden van droogte. Op die manier wordt het grondwater weer aangevuld, erg belangrijk nu we de laatste jaren merken dat het niveau van het grondwater sterk aan het dalen is.

Gescheiden riolering
In de Bierbeekstraat en de Alfred Delaunoislaan komt een nieuwe, gescheiden riolering. De meeste rioleringen voeren afval- en regenwater af door dezelfde buis. Sinds enkele jaren legt de stad zoveel mogelijk gescheiden rioleringen aan: regen- en afvalwater worden dan afgevoerd via aparte buizen.

Dirk Vansina, schepen van openbare werken: “Dit is telkens een grote investering, een immens werk waar je na de aanleg van de straat niets van merkt, maar absoluut nodig om de kwaliteit van onze waterlopen te verbeteren. Afvalwater vloeit naar het waterzuiveringsstation in Kessel-Lo. Daar wordt het gezuiverd door bacteriën die hun voedsel vinden in vuil water. Hoe minder het afvalwater verdund is, hoe meer voedsel de bacteriën vinden en hoe efficiënter de zuivering. Net daarom is het zo belangrijk om het afvalwater en regenwater te scheiden. Afvalwater mag immers niet verdund worden met relatief proper regenwater. Daarom voeren we het apart af.”

Werken in fases
“Bij zo’n grote werken, is hinder onvermijdelijk”, aldus Dirk Vansina. “Maar om de hinder tijdens de werken zoveel mogelijk te beperken, werkt de aannemer in fases.” In elke fase wijzigt de verkeerscirculatie in de buurt. In de eerste fase is de Alfred Delaunoislaan aan de beurt. Vermoedelijk vanaf begin januari starten de werken in de Bierbeekstraat. Fietsers volgen vanaf dan een omleiding. Als alles vlot verloopt, zullen de werken eind juni 2021 afgerond zijn.

Contacteer ons
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Dirk Vansina schepen van openbare werken, restauraties, jeugd en burgerzaken, stad Leuven
communicatie stadsvernieuwing
Over Stad Leuven

In de perslijst vind je een overzicht van de regionale perscorrespondenten van de stad Leuven.

Stad Leuven
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven