Start herinrichting Kop van Kessel-Lo

Met het stadsontwikkelingsproject Kop van Kessel-Lo streeft de stad Leuven samen met verschillende partners naar een volwaardige, fraaie en functionele toegangspoort naar het centrum. Vanaf 25 maart zet de stad samen met het Agentschap Wegen en Verkeer (Vlaamse overheid) de eerste concrete stappen. Op de hoek van de Oude Diestsesteenweg en Diestsesteenweg worden zes verkommerde woningen gesloopt. De ontstane vrije ruimte wordt tijdelijk groen ingericht. Het uiteindelijke doel is het bevorderen van de leefkwaliteit in de ruime omgeving, met meer groen aan de Kesselse kant van het station, een vlottere verkeerscirculatie en optimale fietsverbindingen.

De huidige staat van de Diestsesteenweg ter hoogte van de Kop van Kessel-Lo is voor veel Leuvenaars en weggebruikers al jaren een bron van ergernis. De leef- en woonkwaliteit is er beperkt en het verkeer verloopt er vaak moeizaam met een onveilige situatie voor voetgangers, fietsers, auto's en bussen.

Volwaardige toegangspoort
“Via een totaalconcept verbeteren we op termijn niet alleen de verkeersveiligheid en de leef- en luchtkwaliteit aan de Kop van Kessel-Lo, ook verzekeren we een vlotte aansluiting van de fietssnelwegen naar Aarschot, Diest en Tienen en van het openbaar vervoer. Om dat te realiseren moet er eerst ruimte vrijkomen rond de flessenhals aan de Diestsesteenweg. Daarvoor breken we vanaf de lente een eerste reeks verouderde huizen af. De sloop verloopt duurzaam door hergebruik van het afgebroken materiaal”, aldus schepen van ruimtelijk beleid en gebiedscoördinatie Carl Devlies. De onderhandelingen en aankoop van de woningen tegen marktconforme prijzen gebeuren door het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven.

“Aan de kant van het station komt er plaats voor een groenere invulling. In afwachting van het definitieve plan voor de heraanleg, zullen we het stuk opfleuren met planten, een waterdoorlaatbaar voetpad en enkele zit- en speelelementen”, vervolgt schepen van groen en stadsgebouwen Lalynn Wadera. “Zo kunnen we evalueren hoe we ook in de toekomst planten en onthardingen kunnen toevoegen.”

Minder files
De geplande sloop is een belangrijke stap in de aanloop van dit herinrichtingsproject. Het herinrichtingsproject beoogt een vlottere doorstroming voor zowel auto’s als bussen. De herinrichting ligt nog niet helemaal vast, maar omvat de aanleg van afzonderlijke rijstroken voor het openbaar vervoer, bredere fietspaden en een vernieuwde publieke ruimte.

Timing eerste deelproject
De stad en het Agentschap Wegen en Verkeer starten met de sloop van zes woningen aan de Kop van Kessel-Lo, waaronder die op de hoek van de Oude Diestsesteenweg (2, 4, 6 en 8) en de Diestsesteenweg (34 en 36). Eind maart starten kleinschalige voorbereidende werken met beperkte impact en wordt de werfzone ingericht. Vanaf de paasvakantie tot midden juni volgt de geleidelijke afbraak van de woningen. De verkeerssituatie wordt gefaseerd aangepast, met waar mogelijk aandacht voor minder hinder.

In het najaar verschijnt er tijdelijk groen op de locatie van de gesloopte huizen. Tegelijkertijd wordt er gewerkt aan het verwerven en slopen van andere huizen tussen de IJzerenwegstraat en de Oude Diestsesteenweg.

Een gedetailleerde planning is terug te vinden op www.leuven.be/kopvankessello. Buurtbewoners ontvangen bij elke nieuwe ontwikkeling een nieuwsbrief.

Website preview
Kop van Kessel-Lo: ruimte maken voor vlotter verkeer en meer groen
Aan de Kesselse kant van het station maken we ruimte voor een betere doorstroming van verkeer en extra groen.
Stad Leuven
Oude Diestsesteenweg: afgesloten
Start werken: vanaf 2 april 2024 Einde werken: tot en met 14 april 2024
Stad Leuven

 

 

 

 

Persberichten in je mailbox

Door op "Inschrijven" te klikken, bevestig ik dat ik het Privacybeleid gelezen heb en ermee akkoord ga.

Over Stad Leuven

www.leuven.be

Contact

Professor Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven

016 27 22 44

[email protected]